WEB SHOP


Everything that you needs to furnish and to build your classroom curriculum

MATERIALS

From Infant to Elementary level

CURRICULUM SUPPORT

With digital file option or get high quality printing at door

FURNITURES

From design to furnish, within A WEEK

ACCESSORIES

Everything, even smallest part

Asssortment
New
9659010

Mô hình thu nhỏ: Cây bao báp

789.000 ₫ 789.000 ₫ 789000.0 VND
Đặt Hàng
New
9658070

Mô hình thu nhỏ: Động vật tiền sử Megalodon - Tỉ lệ 1:60

549.000 ₫ 549.000 ₫ 549000.0 VND
Đặt Hàng
New
9658060

Mô hình thu nhỏ: Động vật tiền sử Estemmenosuchus - Tỉ lệ 1:20

399.000 ₫ 399.000 ₫ 399000.0 VND
Đặt Hàng
New
9658050

Mô hình thu nhỏ: Động vật tiền sử Voi ma mút lông xoăn - Tỉ lệ 1:20

599.000 ₫ 599.000 ₫ 599000.0 VND
Đặt Hàng
New
9658040

Mô hình thu nhỏ: Động vật tiền sử Daeodon - Tỉ lệ 1:20

349.000 ₫ 349.000 ₫ 349000.0 VND
Đặt Hàng
New
9658030

Mô hình thu nhỏ: Động vật tiền sử Deinotherium - Tỉ lệ 1:20

549.000 ₫ 549.000 ₫ 549000.0 VND
Đặt Hàng
New
9658020

Mô hình thu nhỏ: Động vật tiền sử Elasmotherium - Tỉ lệ 1:20

549.000 ₫ 549.000 ₫ 549000.0 VND
Đặt Hàng
New
9658010

Mô hình thu nhỏ: Động vật tiền sử Gomphotherium - Tỉ lệ 1:20

399.000 ₫ 399.000 ₫ 399000.0 VND
Đặt Hàng
New
9655120

Bộ đồ chơi mô hình Khủng long thu nhỏ ứng dụng thực tế ảo (AR)

1.289.000 ₫ 1.289.000 ₫ 1289000.0 VND
Đặt Hàng
New
9655110

Bộ đồ chơi mô hình Khủng long và Núi lửa

159.000 ₫ 159.000 ₫ 159000.0 VND
Đặt Hàng
New
9654230

Mô hình thu nhỏ: Người Neanderthal Nữ

179.000 ₫ 179.000 ₫ 179000.0 VND
Đặt Hàng
New
9654220

Mô hình thu nhỏ: Người Neanderthal Nam

179.000 ₫ 179.000 ₫ 179000.0 VND
Đặt Hàng
New
9654210

Mô hình thu nhỏ: Megacerops

399.000 ₫ 399.000 ₫ 399000.0 VND
Đặt Hàng
New
9654200

Mô hình thu nhỏ: Hổ răng kiếm

219.000 ₫ 219.000 ₫ 219000.0 VND
Đặt Hàng
New
9654190

Mô hình thu nhỏ: Paraceratherium

549.000 ₫ 549.000 ₫ 549000.0 VND
Đặt Hàng
New
9654180

Mô hình thu nhỏ: Khủng Long Velociraptor

109.000 ₫ 109.000 ₫ 109000.0 VND
Đặt Hàng
New
9654170

Mô hình thu nhỏ: Khủng Long Liopleurodon

179.000 ₫ 179.000 ₫ 179000.0 VND
Đặt Hàng
New
9654160

Mô hình thu nhỏ: Khủng Long Spinosaurus

219.000 ₫ 219.000 ₫ 219000.0 VND
Đặt Hàng
New
9654150

Mô hình thu nhỏ: Khủng Long Amargasaurus

179.000 ₫ 179.000 ₫ 179000.0 VND
Đặt Hàng
New
9654140

Mô hình thu nhỏ: Khủng Long Torosaurus

179.000 ₫ 179.000 ₫ 179000.0 VND
Đặt Hàng