chứng nhận chất lượng

An toàn là rất quan trọng với chúng tôi, và với bạn. Các sản phẩm của chúng tôi thoả mãn các yêu cầu an toàn và chất lượng khắt khe nhất khi phù hợp với các chứng chỉ chất lượng như Tiêu chuẩn Châu Âu EN 71 quy định cụ thể các yêu cầu an toàn cho đồ chơi:

  • EN 71-1: An toàn liên quan tới tính chất cơ học và vật lý
  • EN 71-2: An toàn liên quan tới tính bắt lửa
  • EN 71-3: An toàn liên quan tới tồn dư hàm lượng các chất hoá học
  • Là nhà thiết kế và sản xuất các sản phẩm giáo cụ và đồ chơi trẻ em, chúng tôi cùng với các đối tác sản xuất của mình luôn đặt sự đảm bảo chất lượng lên hàng đầu. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất và trải qua quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

    Chúng tôi cũng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng và các quy định khác tại Việt Nam khi tuân thủ các quy định pháp luật liên quan tới kiểm tra và công bố chất lượng sản phẩm phù hợp với các quy định quản lý về đồ chơi an toàn tại Việt Nam (Theo quy chuẩn QCVN 3: 2019/BKHCN).