OREKA MONTESSORI

Thành lập từ năm 2013, với tâm nguyện sâu sắc là đưa Triết lý giáo dục Montessori tới cộng đồng cha mẹ, nhà giáo và những người quan tâm tới giáo dục mà mục đích cuối cùng là để HỖ TRỢ SỰ SỐNG CỦA TRẺ THƠ vì một tương lai tốt đẹp của nhân loại.

Triết lý xuyên suốt của chúng tôi: “AN VUI VÀ TỰ DO thực hiện sứ mệnh của mình  trong kế hoạch vũ trụ.”

Một con đường, một kế hoạch: Oreka Montessori hỗ trợ cộng đồng thông qua ba cánh cổng chính

Hỗ trợ, tư vấn và cung cấp giải pháp cho mô hình ngôi nhà Montessori

Ngôi nhà mẫu theo phương pháp Montessori  Casa Hanoi được chúng tôi cùng team Casa Hanoi xây dựng nhằm góp phần phát triển tích cực cho cộng đồng Montessori tại Việt Nam thông qua việc: hỗ trợ sinh viên Montessori thực tập; các chủ trường và giáo viên đến quan sát; chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm về Montessori mà chúng tôi thực chứng được thông qua quá trình làm việc với trẻ em Việt Nam cho phụ huynh và cộng đồng.

Cung cấp trang thiết bị, giáo cụ cho môi trường Montessori

Giáo cụ Montessori  www.giaocumontessori.com  là trang thương mại điện tử trực thuộc Oreka Montessori® nhằm tư vấn và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ toàn diện cho cộng đồng nhà giáo Montessori tại Việt Nam

Chia sẻ tri thức, giáo lý, triết lý Montessori

Chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo thực hành dài hạn, khóa hoc ngắn hạn, khóa trợ tá cho giáo viên Montessori và những buổi hội thảo miễn phí, có phí cho cộng đồng. Chúng tôi tin rằng:” Chúng ta sẽ đi cùng nhau vì thế giới ngày mai tốt đẹp hơn bắt đầu từ trẻ thơ của ngày hôm nay!

Oreka Montessori và Casa Hanoi lấy slogan là “Education is Help to Life” để nhằm truyền tải tới đội ngũ và cộng đồng về sứ mệnh bao trùm lên tất cả của chúng tôi được gói gọn trong từ: HỖ TRỢ SỰ SỐNG.

Education is Help to Life

- Maria Montessori

Đó chính là mục đích của giáo dục Montessori, cũng là tên bài giảng đầu tiên trong cuốn sách Những bài giảng năm 1946 được bà giảng tại khóa học ở London năm 1946, lần đầu tiên khi bà và con trai Mario trở về châu Âu sau bảy năm lưu trú bắt buộc tại Ấn Độ trong Thế chiến thứ II.

Bà nói “Giáo dục là sự hỗ trợ mà chúng ta cung cấp cho sự sống để nó phát triển hết nguồn lực vĩ đại của mình”. Sự sống ở đây có thể hiểu là thực tại của đời sống tâm linh và đời sống bên ngoài của trẻ. Sự hỗ trợ ở đây chính là NGƯỜI LỚN và MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC CHUẨN BỊ. Maria Montessori cũng nói: “Trước khi chúng ta có thể cho sự trợ giúp, chúng ta cần phải thấu hiểu; chúng ta cần phải lần theo con đường từ thời thơ ấu tới lúc trưởng thành. Nếu chúng ta có thể hiểu thì chúng ta có thể trợ giúp và sự trợ giúp này phải là kế hoạch giáo dục của chúng ta: Để giúp con người phát triển không phải là thiếu sót, đau khổ của họ mà là sự vĩ đại của họ”.

Từ việc quan sát trẻ, quan sát những dấu hiệu từ trẻ, bà đã nhìn thấy những điều kỳ diệu hiển lộ ở trẻ thơ, bà nói: “Tôi muốn gọi đây là Phương Pháp Của Trẻ Thơ, không phải là Phương Pháp Montessori”.

Maria Montessori đã để lại cho chúng ta những chỉ dẫn để thấu hiểu trẻ thơ, điều được bà gọi là MỘT KẾ HOẠCH – MỘT PHƯƠNG PHÁP  dành cho tất cả những ai quan tâm tới trẻ thơ và muốn giúp đỡ sự sống của “CON NGƯỜI”.


Oreka Montessori Team