Tư vấn giải pháp cho mô hình

ngôi nhà Montessori tại Việt Nam 


Ngôi nhà mẫu theo phương pháp Montessori - Casa Hanoi được chúng tôi cùng Team Casa Hanoi
xây dựng nhằm góp phần phát triển tích cực cộng đồng Montessori

HOTLINE TƯ VẤN: +84 24 6296 5023

Oreka Montessori  hỗ trợ, tư vấn và cung cấp giải pháp  cho mô hình này thông qua việc:      

Hỗ trợ sinh viên Montessori thực tập

 

Chủ trường và giáo viên đến quan sát

 

Chia sẻ kinh nghiệm Montessori thực chứng qua quá trình làm việc với trẻ