Mong bài dịch này sẽ góp phần tạo động lực để người lớn hiểu hơn về Tầm quan trọng của Vận Động Trong Montessori

"Vận động là một yếu tố thiết yếu trong sự phát triển trí tuệ" -  Maria Montessori, Bí mật của tuổi thơ, tr. 201

Hơn 6 tỷ người trên thế giới yêu thích thể thao. Nó hấp dẫn trẻ em toàn cầu. Vì vậy, thể thao phải là một phần của giáo dục Montessori.

Thể thao giúp tăng cường sự phát triển về thể chất, cảm xúc và tinh thần của trẻ em, miễn là nó được thiết kế và duy trì bằng cách sử dụng các nguyên tắc Montessori. Xem xét nhu cầu của trẻ em ở các bình diện phát triển khác nhau, chúng tôi nhận ra rằng ở giai đoạn phát triển đầu tiên (0-6 tuổi), có tính đến giai đoạn nhạy cảm với vận động, nên kích thích các kiểu vận động cơ bản để chuẩn bị cho trẻ chơi thể thao ở các giai đoạn phát triển tiếp theo. Bạn có thể thấy điều này trong Sơ đồ Hình củ về 4 giai đoạn phát triển của con người dưới đây.

(Sơ đồ- ảnh kèm theo)

75% sự phát triển của não bộ diễn ra trong giai đoạn phát triển đầu tiên -độ tuổi từ 0-6.vDo đó, hoạt động thể chất có thể là một công cụ thúc đẩy học tập và được sử dụng để đặt nền tảng cho một lối sống lành mạnh, cả về thể chất và tinh thần.

Theo đó, ở giai đoạn phát triển đầu tiên, chương trình giảng dạy Thể thao Montessori phát triển xung quanh việc kiểm soát cơ thể và kiểm soát trực tiếp và gián tiếp các đồ vật, như các loại bóng, gậy, vợt và các dụng cụ khác được sử dụng trong thể thao. Bằng cách này, chúng ta có thể quan sát trẻ và xem người thầy bên trong của chúng hướng dẫn chúng thực hiện các hoạt động khác nhau như thế nào. Dựa trên sự quan sát của chúng tôi và sự quan tâm của đứa trẻ, cả trẻ em và người lớn sẽ dễ dàng giúp chuẩn bị môi trường thể thao ở giai đoạn phát triển thứ hai. Một đứa trẻ rất thích đá bóng nhưng không thích đánh bóng bằng gậy, có thể có xu hướng chơi bóng đá hơn là chơi quần vợt. Môi trường thể thao Montessori giai đoạn phát triển đầu tiên cho phép trẻ lựa chọn và cho người lớn quan sát.

Mọi người đều đã tiếp xúc với thể thao trong đời, bởi vì thể thao là một trong những hiện tượng xã hội quan trọng nhất trên thế giới. Hơn năm tỷ người quan tâm đến ít nhất một môn thể thao. Thể thao được kết nối với thế giới xung quanh chúng ta. Nó hòa nhập trong mọi nền văn hóa, bằng cách này hay cách khác. Và mục tiêu của giáo dục là giúp trẻ thích nghi với thế giới xung quanh. Nó đi vào tâm trí thẩm thấu của tất cả trẻ em. Do đó, chúng ta nên sử dụng thể thao như một phương tiện để phát triển các cơ quan tâm linh như sức mạnh ý chí, các giai đoạn nhạy cảm và trí nhớ, cuối cùng dẫn đến sự tự lập. Chúng tôi tin rằng thể thao có thể giúp trẻ hướng tới một cuộc sống tự lập, trong đó trẻ hiểu và có thể tự do di chuyển trong thế giới xung quanh.

(𝐵𝑎̀𝑖 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑤𝑒𝑏 Montessori Sports thuộc 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑝 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑇𝑒̂́ 𝐴𝑀𝐼, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 Đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑂𝑟𝑒𝑘𝑎 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖 – 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑡𝑟𝑖́𝑐ℎ 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑔ℎ𝑖 𝑟𝑜̃ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛)