Bộ thẻ giáo cụ: Phân loại Vật Sống & Không Sống

  Dành cho bạn: 300.000 ₫ 300000.0 VND

  Giá thị trường: 300.000 ₫

  You Save: 0 ₫ ( 0.0 %)

  300.000 ₫

  Lựa chọn không khả dụng

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ Mua ngay


  Điều khoản và Điều kiện
  Free 7 days return
  Free Shipping*


  Sử dụng bộ giáo cụ này, giáo viên có thể giới thiệu với trẻ một trong số hoạt động phân loại dưới đây, nằm trong chương trình mở rộng vốn từ và củng cố ngôn ngữ của lứa tuổi 0-3 của chúng tôi:

  • Hoạt động số 10: Phân loại đối tương theo các khái niệm trừu tượng

  Đây là bản xem trước của các sản phẩm được xem gần đây bởi người dùng.
  Khi người dùng đã thấy ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

  Sản phẩm được xem gần đây

  Nhận xét và Đánh giá