Kênh Livechat Tư Vấn Bán Hàng

Thống kê

Mặt vui vẻ

60.0 %

Mặt trung tính

0.0 %

Mặt buồn

40.0 %

5 phản hồi cuối cùng

Tư Vấn Bán Hàng / 169 Tư Vấn Bán Hàng / 118 Tư Vấn Bán Hàng / 78 Giải Pháp Kinh Doanh / 53 Giải Pháp Kinh Doanh / 46

Nhóm

Huyen Trinh
Huyen Trinh
Tuyệt vời 100.0%
Bình thường 0.0%
Tồi 0.0%
Long Han
Chưa có đánh giá