𝐁𝐚̣𝐧 𝐂𝐨́ 𝐁𝐢𝐞̂́𝐭 𝐓𝐚̣𝐢 𝐒𝐚𝐨 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐢 𝐃𝐚̣𝐲 𝐕𝐞̂̀ 𝐂𝐨̛̀ 𝐂𝐚́𝐜 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐆𝐢𝐚?

Năm 1937, Maria Montessori quyết định giới thiệu Giáo cụ “Cờ các quốc gia” vào ngôi nhà trẻ thơ Casa. Khi đó bà đang ở Hà Lan và mở trường học của riêng mình tại Laren. Trước đây, bà đã cộng tác cùng những người khác để mở trường học. (Năm 1939, bà bị lưu trú bắt buộc tại ở Ấn Độ, trường học cuối cùng của bà đã bị đóng cửa.) 

 Trong hôn lễ của công chúa Hà Lan Juliana và Hoàng tử Bernhardt của Đức, vô số lá cờ của tất cả các quốc gia đã xuất hiện khi khách dự tiệc cưới bắt đầu kéo đến. Montessori nhận thấy rằng những lá cờ thu hút trẻ em và chúng hiểu rằng lá cờ tượng trưng cho các quốc gia – Trẻ cũng bắt đầu quan tâm đến con người, lối sống, các loại hình chính phủ, ... Thậm chí các em còn hỏi: “Chúng ta có thể viết thư cho họ không?” Vì vậy, Montessori đã quyết định đưa những lá cờ vào ngôi nhà trẻ thơ Casa dei Bambini của mình. 

 Ở trường tiểu học, chúng tôi bắt đầu với những lá cờ theo từng lục địa nơi trẻ đang sinh sống, cung cấp sách và/hoặc áp phích để trẻ tìm hiểu thêm.