Cách Tốt Nhất Để Giới Thiệu Ngôn Ngữ Thứ Hai Trong Lớp Học Montessori?

Cách tốt nhất để giới thiệu một ngôn ngữ thứ hai là tiếp cận nó giống như việc tiếp thu ngôn ngữ đầu tiên của trẻ. Ngôn ngữ nói được trẻ dưới 3 tuổi tiếp thu dễ dàng và sau đó được hoàn thiện và nâng cao khi trẻ 3-6 tuổi. Giống như cách sử dụng các mẫu/hỗ trợ giúp tiếp thu ngôn ngữ thứ nhất, để tiếp thu ngôn ngữ thứ hai, người bản ngữ sẽ được chọn làm hình mẫu cho ngôn ngữ thứ hai này. Trong một gia đình song ngữ, mỗi người sẽ chỉ nói ngôn ngữ mẹ đẻ của họ cho đến khi đứa trẻ nói ngôn ngữ đó. Trẻ em hấp thụ ngôn ngữ cùng với tất cả các đặc tính khác của mỗi người.


Trong môi trường cộng đồng/lớp học, chúng tôi sẽ có một người bản ngữ cho mỗi ngôn ngữ. Khi ngôn ngữ nói của trẻ mở rộng, các trải nghiệm hướng tới kỹ năng viết được giới thiệu bằng các chữ cái trên giấy nhám và bảng chữ cái thường. Nếu ngôn ngữ thứ hai là một hệ thống ký tự khác, những ký hiệu đó sẽ được trải nghiệm riêng biệt. “Hôm nay, con muốn sử dụng các chữ nhám tiếng Anh hay các ký tự tiếng Trung?” Trên nền tảng của ngôn ngữ nói và viết, khả năng đọc cả hai ngôn ngữ dần hình thành.

Trong môi trường Montessori tiểu học song ngữ, ngữ pháp cho cả hai ngôn ngữ đều được xử lý. Nhằm nuôi dưỡng trí tò mò của trẻ tiểu học, trẻ sẽ bắt đầu hỏi, “Tại sao trong tiếng Anh tính từ lại đứng trước danh từ trong khi trong nhóm ngôn ngữ Rôman, tính từ lại đứng sau danh từ?” Cấu trúc ngữ pháp của mỗi ngôn ngữ đều sẽ được khám phá.

(Bài đăng trên Trang web của Hiệp Hội Montessori Quốc Tế AMI, được dịch bởi Đội ngũ Oreka Montessori – mọi tham khảo trích dẫn vui lòng ghi rõ nguồn)