Bóng đá theo phong cách Montessori

“𝑄𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑜̛̣𝑡, 𝑏𝑜́𝑛𝑔 đ𝑎́ 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑜 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̣ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑥𝑎́𝑐, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 đ𝑎̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖 – đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑎̂𝑦 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 – 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑣𝑢𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 .”
– Maria Montessori, Tâm Trí Thấm Hút
Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới, vì một lý do chính đáng cho điều này: chẳng cần phải ném quá nhiều tiền vào các trò chơi hiện đại ngày nay, khi bóng đá được tước bỏ hết để trở về hình thức đơn giản nhất – một quả bóng và vài người – kể cả những đứa trẻ nghèo nhất và các cộng đồng có phương tiện để kết nối với những điều thực sự đặc biệt; một tinh thần vui vẻ, tiếng cười và tình đồng đội.
Thể thao giúp tăng cường sự phát triển về thể chất, tâm lý, xã hội và học tập của trẻ em trong quá trình trở thành những người lớn mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh hơn và làm việc hiệu quả hơn. Dù vậy, tiếp cận bóng đá (hay bất kỳ môn thể thao nào) một cách quá khích có thể gây ra một chút căng thẳng cho trẻ em khi chơi. Đá bóng với bạn bè rất dễ khiến trẻ chỉ tập trung giành được chiến thắng. Ứng dụng những nguyên lý học tập trong Montessori vào chơi bóng, ngay cả trong bối cảnh cạnh tranh, có thể dễ dàng ngăn cản sự hình thành tâm lý hơn thua này.𝑳𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂 𝒎𝒆̣, 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒖̛̣ 𝒉𝒐̉𝒊 𝒃𝒐́𝒏𝒈 đ𝒂́ 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒔𝒔𝒐𝒓𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒓𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐? 𝑹𝒂̂́𝒕 đ𝒐̛𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒏, đ𝒐́ 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒂𝒚 đ𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎.
Phương pháp Montessori nuôi dưỡng niềm yêu thích vui chơi tự nhiên và ý thức sáng tạo của trẻ. Khi nói đến hoạt động thể chất, trẻ em thích tạo ra các trò chơi và các bài tập, để giải trí và cải thiện các kỹ năng thể thao của chúng. Dưới sự hướng dẫn chu đáo của huấn luyện viên, trẻ em sẽ thiết lập sự cân bằng lành mạnh, hiệu quả giữa tự do và kỷ luật; dạy trẻ kiên trì, lặp lại các động tác cho đến khi thành thạo và vận dụng trí thông minh của mình vào các tình huống thử thách về thể chất. Huấn luyện viên bóng đá theo phong cách Montessori sẽ hoạt động giống như các nhà giáo dục Montessori – nhẹ nhàng thúc đẩy trẻ em đi theo con đường mà thiên hướng tự nhiên của trẻ dẫn dắt

Ý nghĩa to lớn mà phương pháp Montessori mang lại đó là một triết lý có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực của cuộc sống và học tập. Đây quả thực là một điều tuyệt vời đối với các bậc cha mẹ mong muốn tạo ra một môi trường học tập nhất quán cho con mình vượt lên sự tác động của ngoại cảnh

𝐵𝑎̀𝑖 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑆𝑡. 𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒𝑤 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 Đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑂𝑟𝑒𝑘𝑎 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖 - 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑡𝑟𝑖́𝑐ℎ 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑔ℎ𝑖 𝑟𝑜̃ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛)

 
Chương trình Bóng đá Montessori là một sáng kiến nhằm đảo ngược mô hình phát triển thể thao trẻ truyền thống tập trung vào huấn luyện viên và kết quả, thay vào đó đặt sự phát triển của trẻ làm trung tâm đồng thời kết hợp các nguyên tắc và phương pháp giảng dạy Montessori. Trong hội thảo kéo dài hai ngày, những người tham gia khóa học sẽ tìm hiểu về lợi ích của bóng đá đối với trẻ Montessori (tập trung vào trẻ từ 3-12 tuổi), bao gồm cách áp dụng bóng đá trong trường học Montessori, phát triển kỹ năng chơi bóng, quan sát trẻ trong quá trình đào tạo bóng đá và xác định sự tiến bộ cá nhân của trẻ.
Để biết thêm thông tin về chương trình Bóng đá Montessori, hãy truy cập Mirtc.com và đọc thêm về tinh thần thể thao trong học tập Montessori, hãy truy cập Mariamontessori.com.