Khuôn Luyện Viết Chữ
29 tháng 5, 2020 bởi
Khuôn Luyện Viết Chữ
Linh Dang


Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm METAL INSETS TRACING - Khuôn luyện viết chữ trong Montessori. Mục đích của sản phẩm này là giúp trẻ tăng khả năng sử dụng bút của trẻ. Qua đó giúp trẻ chuẩn bị cho việc học viết.

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này theo Montessori như sau:

Bước 1: Đặt sản phẩm và 3 cây bút chì có màu sắc khác nhau lên trên 1 mặt bàn rộng, phẳng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: Lấy miếng kim loại hình vuông màu đỏ đặt lên trên tờ giấy trắng và hướng dẫn trẻ cầm bút chì (màu nâu) vẽ 1 hình chữ nhật theo đường khuôn trong lòng hình vuông đỏ đó.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Sau khi trẻ vẽ xong hình chữ nhật thì mẹ nhấc hình vuông đỏ ra.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4: Sau đó thì hướng dẫn trẻ cầm lấy miếng kim loại hình chữ nhật màu xanh (có núm) đặt vào đúng vị trí của hình chữ nhật vừa được vẽ trên giấy lấy bút chì màu vàng tô lại hình đó.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5: Sau đó nhấc miếng kim loại màu xanh ra và cho trẻ dùng bút chì màu xanh viết, vẽ những gì trẻ muốn nhưng chỉ ở phía bên trong của hình chữ nhật vừa được vẽ.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Khuôn Luyện Viết Chữ
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn Học viết chữ trên cát theo Montessori