Khung vải Khuy Bấm
29 tháng 5, 2020 bởi
Khung vải Khuy Bấm
Linh Dang


Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm SNAP FRAME - Khung vải có khuy bấm trong Montessori, giúp trẻ phát triển khả năng sử dụng đôi tay khéo léo, linh hoạt hơn.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng sản phẩm theo Montessori:

Bước 1:

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2:

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3:

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4:

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5:

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bài mới

Khung vải Khuy Bấm
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Bộ hình trụ có núm