Khối Nhị Thức
27 tháng 9, 2021 bởi
Long Han


Giáo cụ

Gồm 8 khối gỗ hình hộp chữ nhật và lập phương sơn màu đỏ, xanh, và đen ở các mặt khác nhau. Tất cả các khối xếp lại vừa vặn một hộp gỗ có hai cạnh bên có thể đóng mở được. Nắp của hộp có in hình giúp trẻ tự kiểm soát lỗi trong quá trình làm việc

Mục đích

Khám phá kết cấu ba chiều, và phát triển tư duy toán học.

Độ tuổi

4.5 +

Kiểm soát lỗi
 • Kết quả không phải một khối lập phương.

 • Kết cấu các mặt của khối không giống nhau.

Trình bày

01

 • Mời trẻ làm việc cùng bạn và giới thiệu tên gọi của hoạt động

 • Chỉ cho trẻ vị trí cất bộ Nhị Thức trên giá

 • Làm mẫu cho trẻ cách bê bằng hai tay từ kệ ra vị trí làm việc


Odoo • Văn bản và hình ảnh

02

 • Giáo viên mở nắp hộp và đặt lên bàn bên cạnh hộp.

 • Chỉ cho trẻ thấy kết cấu của mặt trên khối lập phương giống với hình vẽ trên nắp hộp.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

03

 • Giáo viên mở tiếp một mặt của hộp và khiến trẻ chú ý vào kết cấu của mặt này cũng giống với nắp hộp. Giáo viên Montessori lặp lại với mặt còn lại.

 • Đặt nắp hộp vào giữa hai mặt của hộp được mở ra.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

04

 • Giáo viên lấy lần lượt từng khối trong hộp ra, bắt đầu với khối lập phương màu đỏ (a3), và đặt nó lên trên nắp hộp một cách cẩn thận, theo mã màu (colour codes).

 • Lớp đầu tiên đã được tạo thành, với chiều cao bằng một cạnh của khối lập phương màu đỏ (a).

Odoo • Văn bản và hình ảnh

05

 • Giờ nắp hộp lại trống, lấy các khối còn lại từ hộp và sắp xếp lên nắp, tuân theo mã màu. Khiến trẻ chú ý rằng kết cấu của lớp thứ hai của khối lập phương cũng giống như trên nắp hộp.

 • Giờ nhấc các khối này ra khỏi nắp hộp lần lượt và sắp xếp lại trên bàn theo kết cấu tương tự

 • Đặt lớp thứ hay này (có chiều cao bằng với cạnh của khối lập phương màu xanh – b) lên trên bàn, bên cạnh lớp đầu tiên.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

06

 • Không giải thích với trẻ lý do bạn sắp xếp khối lập phương theo thứ tự này, hay nói về khía cạnh toán học nào của khối lập phương. Chỉ cho trẻ thấy và làm thật chậm.

 • Xếp lớp thứ hai lên trên lớp thứ nhất. Giờ ta đã xếp được khối lập phương hoàn chỉnh trên bàn

 • Ngắm nó khoảng một phút.

 • Gỡ các khối ở lớp bên trên và sắp xếp trên nắp hộp. Sau đó đặt chúng lại trong hộp với thứ tự tương tự.

 • Làm tương tự với lớp còn lại

 • Khi giáo viên hướng dẫn xong, cho trẻ ngắm lại khối lập phương từ tất cả các mặt. Nếu cần giáo viên có thể sắp xếp lại khối lập phương và dựng lại nó.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

(Được viết và biên tập bởi Oreka Montessori)

Long Han 27 tháng 9, 2021
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn Ghép hình cây trong Montessori