Hướng dẫn sử dụng thẻ học phép cộng từ 1 tới 9.000 với Demical system
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng thẻ học phép cộng từ 1 tới 9.000 với Demical system
Linh Dang


Bài viết hướng dẫn sử dụng thẻ học phép cộng từ 1 tới 9.000 với Demical system theo phương pháp Montessori.

Bước 1: Chuẩn bị khay dụng c.:

  • Mẹ/cô để vào khay thứ nhất 3 khối 1000 hạt tròn (kèm theo thẻ số 3000 phía dưới), 5 tấm 100 hạt tròn (kèm theo thẻ số 500 ở phía dưới), 4 chuỗi hạt tròn (kèm theo thẻ số 40 ở phía dưới), và 3 hạt tròn (kèm thẻ số 3 ở phía dưới).

  • Để vào khay thứ hai 2 khối 1000 hạt tròn, 1 tấm 100 hạt tròn, 2 chuỗi hạt tròn và 2 hạt tròn (tất cả đều phải có các thẻ số đi kèm ở phía dưới).

  • Để vào khay thứ ba 1 khối 1000 hạt, 3 tấm 100 hạt, 2 chuỗi hạt và 2 hạt (tất cả đều phải có các thẻ số đi kèm ở phía dưới).

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: Xếp các khối, tấm, chuỗi và hạt đơn lẻ lên tấm thảm (hạt đơn lẻ thì cho vào 1 cái bát/chén nhỏ). Sau đó xếp các thẻ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị theo thứ tự nằm lên trên thẻ số hàng nghìn. Ta sẽ được 3 con số : 3543, 2122, 1323.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Xếp các khối, chuỗi, tấm và hạt đơn lẻ vào các nhóm riêng. Có 6 khối 1000 hạt thì đặt thẻ số 6000 ở phía dưới, có 9 tấm 100 hạt thì đặt thẻ số 900 ở phía dưới, có 8 chuỗi 10 hạt thì đặt thẻ số 80 ở phía dưới và cuối cùng có tổng cộng 8 hạt đơn lẻ thì đặt thẻ số 8 ở phía dưới.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4: Xếp chồng các thẻ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị nằm lên trên thẻ số hàng nghìn thì sẽ được số 6988. Đặt số này phía dưới cùng của 3 con số : 3543, 2122, 1323.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5: Như vậy qua việc học với các hạt tròn và thẻ số, trẻ đã biết thực hiện phép cộng 1 cách đơn giản và hiệu quả. Trẻ sẽ hiểu bản chất của phép tính này. Mẹ/cô tiếp tục cho trẻ thực hiện phép tính cộng với các con số khác.

Hướng dẫn sử dụng thẻ học phép cộng từ 1 tới 9.000 với Demical system
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Decimal System trong Montessori