Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Spindle boxes
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Spindle boxes
Linh Dang


Thông tin chung

Mục đích

  • Trẻ làm quen với số tự nhiên từ 0 đến 9.

  • Hiểu rõ được bản chất của số 0.

  • Làm quen với nhóm số thập phân đầu tiên

Độ tuổi: 4+

Tính năng tự sửa lỗi: có đủ chính xác 45 con quay để xếp vào 9 ngăn từ 1 đến 9. Nếu sau khi xếp xong mà còn thừa hay thiếu con quay thì trẻ sẽ tự hiểu là mình đã làm sai và sẽ làm lại từ đầu cho đến khi đúng thì thôi.

Trình bày

Bước 1 : Bố mẹ/cô giáo mang bộ sản phẩm đặt trên một tấm thảm hoặc 1 cái bàn lớn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Chỉ tay vào số 0 và nói với trẻ “Số 0 có nghĩa là không có gì. Chúng ta sẽ không đặt bất cứ con quay nào vào đây”.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3 : Chỉ tay vào số 1 và nói với trẻ “Đây là số 1. Vậy chúng ta sẽ đặt mấy con quay vào đây?”

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4 : Đặt 1 con quay vào trong ngăn số 1.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5 : Chỉ tay vào số 2 rồi nói với thẻ “Đây là số 2. Điều đó có nghĩa chúng ta sẽ đặt vào đây mấy con quay?”

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6 : Đặt 2 con quay vào trong ngăn số 2.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 7 : Làm lần lượt tương tự với các ngăn số còn lại, sao cho mỗi ngăn số có đúng số lượng con quay tương ứng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 8 : Chỉ vào hộp đựng con quay và nói : “Con hãy nhìn xem trong hộp còn có mấy con quay. Không còn con nào đúng không?”

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Spindle boxes
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn học phép tính cộng với Trò chơi tem số