Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Geometric Solids trong Montessori
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Geometric Solids trong Montessori
Linh Dang


Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Geometric Solids trong Montessori. Mục đích sử dụng bộ giáo cụ này giúp trẻ làm quen với các dạng hình học cơ bản.

Bộ hình gồm các hình sau:

Hình trụ, hình trứng, hình lập phương, hình lăng trụ tam giác, hình bầu dục, hình nón, hình tháp tứ giác, hình cầu, hình lăng trụ vuông và hình tháp tam giác.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 1: Mẹ/giáo viên sẽ chọn 3 hình và mang chúng tới thảm hoặc bàn, với trẻ dưới 3 tuổi, mẹ/giáo viên nên tránh chọn các hình có đầu nhọn để giữ an toàn cho trẻ. Ví dụ mẹ/giáo viên nên chọn hình trứng, hình bầu dục và hình cầu hoặc hình trụ.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: Mẹ/giáo viên nói tên từng hình và cho trẻ một khoảng thời gian để cảm nhận, ngắm và sờ vào từng hình.

Bước 3: Mẹ/giáo viên giới thiệu từng hình cho con: Đây là hình nón, đây là hình lập phương, đây là hình cầu. Sau đó hỏi lại con: Hình nào là hình nón? Hình nào là hình cầu? Hình nào là hình lập phương? Tiếp theo hỏi đây là hình gì?

Mẹ/giáo viên có thể nói luôn tiếng Anh để con có thể có kiến thức song ngữ.


Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Geometric Solids trong Montessori
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Geometric Cabinet trong Montessori