Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Geometric Cabinet trong Montessori
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Geometric Cabinet trong Montessori
Linh Dang


Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Geometric Cabinet trong Montessori. Mẹ/giáo viên đặt khay ra thảm hoặc lên bàn và làm theo các bước hướng dẫn trong Montessori như hình sau:

Bước 1: 

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: 

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Lật mặt sau của hình lên và dùng hai ngón tay giữa di chuyển theo cạnh của hình ngược chiều kim đồng hồ (việc làm này có ý nghĩa giúp trẻ làm quen với việc vẽ hình dạng sau này).

Sau đó mẹ cũng cho con làm lại giống như vậy. 

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4:  Đặt các hình và ô vuông đối diện như hình sau.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5: Mẹ làm các hình khác tương tự.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6: Trước khi đặt hình vào khay, mẹ dùng 2 ngón tay giữa di chuyển theo chiều ngược chiều kim đồng hồ  với hình trên khay.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6: Đặt hình vào khay.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Geometric Cabinet trong Montessori
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Blue Rectangular Box trong Montessori