Hướng dẫn sử dụng Introduction to Decimal Quantity with Trays trong Montessori
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Introduction to Decimal Quantity with Trays trong Montessori
Linh Dang

Thông tin chung

Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Introduction to Decimal Quantity with Trays trong Montessori. Vật liệu của sản phẩm này là các hạt nhỏ màu vàng. Sản phẩm giúp trẻ nắm bắt được các kiến thức về số học, đặc biệt là hệ thống số thập phân. Đồng thời, trẻ cũng sẽ cảm nhận được giá trị của 1000 lớn như thế nào.

Trình bày

Cách hướng dẫn trẻ học sản phẩm này như sau:

Bước 1: Mang khay đựng bộ sản phẩm đặt lên trên 1 cái bàn hoặc thảm rộng. Lưu ý là phải để khối 1000 hạt tròn ở phía bên tay trái và hạt đơn vị lẻ ở phía tay phải.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: Lấy hạt tròn lẻ ra và nói với trẻ : “Đây là 1. Chúng ta gọi đó là 1 đơn vị.”

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Lấy ra chuỗi 10 hạt tròn và nói : “Đây là 1 chục”.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4: Nói với trẻ : “Chúng ta hãy đếm xem 1 chục thì có bao nhiêu đơn vị nhé? 1,2,3…”

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5: Lấy ra tấm bảng có 100 hạt tròn nhỏ và nói : “Đây là 1 trăm”.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6: Nói với trẻ :” Nào chúng ta hãy đếm xem có bao nhiêu chục trong 1 trăm nhé? 1,2,3..”

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 7: Lấy ra khối có 1000 hạt tròn và nói : “Đây là 1 nghìn”.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 8: Nói với trẻ : “Vậy trong 1 nghìn thì có bao nhiêu trăm? Chúng ta cùng đếm nhé. 1..”

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 9: Đặt bộ sản phẩm về vị trí cũ và nhắc lại tên của từng sản phẩm cho nghe 1 lần nữa.

Bước 10: Hỏi lại trẻ tên của từng sản phẩm và để trẻ tự làm lại 8 bước như trên.

Hướng dẫn sử dụng Introduction to Decimal Quantity with Trays trong Montessori
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ