Hướng dẫn sử dụng Hộp phân biệt trọng lượng
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Hộp phân biệt trọng lượng
Linh Dang


Bài viết hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm Hộp phân biệt trọng lượng (Baric Tablets with Box) trong Montessori. Trải nghiệm với bộ sản phẩm này sẽ giúp trẻ phát triển cảm quan về khả năng phân biệt trọng lượng của đồ vật.

Cô giáo/cha mẹ sẽ hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này theo phương pháp Montessori như sau :


Phần I. Phân biệt 2 hộp 

Bước 1. Đặt hộp chứa các thẻ vật liệu nặng nhất và hộp chứa các thẻ vật liệu nhẹ nhất lên trên mặt bàn hoặc 1 tấm thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2. Trộn lẫn tất cả các tấm thẻ ở 2 hộp vào với nhau, rồi đặt thành 1 chồng ở chính giữa bàn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3. Lấy 2 tấm thẻ phía trên cùng, mỗi tay cầm 1 thẻ.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4. Nếu 2 thẻ cùng trọng lượng thì đặt cùng về 1 bên, còn khác trọng lượng thì đặt sang 2 bên khác nhau. Sau đó tiếp tục lại lấy 2 thẻ khác rồi làm tương tự.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5. Làm như vậy cho đến hết thì thôi.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Phần II. Phân biệt 3 hộp

Bước 1. Đặt cả 3 hộp lên góc trên cùng phía tay phải của mặt bàn hoặc tấm thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2. Trộn lẫn tất cả các tấm thẻ vật liệu vào với nhau, rồi đặt thành 1 chồng ở chính giữa mặt bàn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3. Lặp lại các bước tương tự như cách phân biệt 2 hộp ở phần I cho đến khi hết thì thôi.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng Hộp phân biệt trọng lượng
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn Trò chơi thả bóng vào lỗ