Hướng dẫn sử dụng Hộp phân biệt nhiệt độ
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Hộp phân biệt nhiệt độ
Linh Dang


Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Hộp phân biệt nhiệt độ (Thermic Tablets with box) trong Montessori. Sản phẩm Thermic Tablets with Box giúp phát triển giác quan cảm nhận nhiệt độ của trẻ.

Cô giáo/cha mẹ hướng dẫn trẻ trải nghiệm sản phẩm này theo Montessori như sau:

Bước 1: Đặt hộp sản phẩm lên góc trên cùng phía tay phải của tấm thảm hoặc mặt bàn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: Đặt chồng tất cả các tấm thẻ vật liệu lên nhau và đặt ở  chính giữa tấm thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Trẻ sẽ dùng khăn để bịt mắt hoặc tự nhắm mắt để trải nghiệm sản phẩm này.

Bước 4: Hướng dẫn trẻ lấy tấm thẻ vật liệu đầu tiên ở phía trên cùng rồi áp vào má để cảm nhận nhiệt độ của vật liệu này.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5: Sau đó đặt tấm thẻ này xuống ngay phía dưới chồng các thẻ vật liệu còn lại.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6: Lấy thẻ vật liệu thứ 2 trên chồng thẻ và áp vào bên má kia để cảm nhận.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 7: Nếu như thẻ vật liệu này không có nhiệt độ phù hợp với thẻ thứ nhất, thì đặt thẻ thứ 2 sang bên phía tay phải.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 8: Nếu tìm được 1 cặp thẻ vật liệu nào có nhiệt độ nào phù hợp với nhau thì đặt cặp thẻ đó lên góc phía tay trái của tấm thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 9: Quay lại với những thẻ chưa được ghép cặp. Hướng dẫn trẻ ghép đúng hết các cặp thẻ vật liệu thì thôi.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng Hộp phân biệt nhiệt độ
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Hộp phân biệt trọng lượng