Hướng dẫn sử dụng học đếm từ 1-100 với Chuỗi 100
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng học đếm từ 1-100 với Chuỗi 100
Linh Dang


Chuẩn bị

 • Chuỗi 100 (được làm bởi 10 thanh chục nối vào nhau).

 • Tấm 100 (cũng được làm từ 10 thanh chục nối vào nhau)

 • Các đồ để đựng nhỏ với các thẻ mũi tên như sau:

 • Thẻ đơn vị màu xanh lá cây, đánh số từ 1 đến 9

 • Thẻ chục màu xanh lam đánh số từ 10 đến 90

 • Một thẻ trăm màu đỏ đánh số 100

 • Một tấm thảm dài

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Mục đích

 •  Tăng cường khả năng đếm của trẻ.

 • Giúp trẻ quen với trình tự số từ 1 đến 100.

 • Giúp trẻ thiết lập sâu hơn các mối quan hệ trong hệ thập phân.

Trình bày

1. Mang các thẻ mũi tên, tấm thảm dài, tấm 100 và khay đến nơi làm việc với sự giúp đỡ của trẻ.

2. Sau đó, đưa trẻ tới tủ chuỗi hạt và chỉ cho trẻ các thanh hạt. Để trẻ nhớ lại nếu trẻ đã nhìn thấy chúng.

3. Lấy chuỗi 100 và mang nó tới nơi làm việc.

4. Để trẻ trải thảm

5. Chỉ cho trẻ cách cầm chuỗi 100 đúng bằng cách cầm cả hai đầu của nó.

6. Đặt chuỗi theo chiều dọc hoặc ngang thảm.

7. Yêu cầu trẻ đếm số hạt trong thanh thứ nhất, và để trẻ nhận ra rằng chuỗi hạt được tạo thành từ các thanh chục màu vàng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

 8. Xếp lại chuỗi thành một hình vuông.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

9. Nói với trẻ trông nó giống một hình vuông, để ngụ ý rằng hai hình vuông (một cái làm từ chuỗi hạt và một hình vuông thật) là giống nhau. Đặt tấm hình vuông thật lên trên hình vuông vừa tạo thành. Để trẻ nhận ra sự giống nhau.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

10. Đặt tấm vuông sang bên cạnh, yêu cầu trẻ lại trải dài chuỗi hạt ra.

11. Lấy các thẻ mũi tên ra và giới thiệu với trẻ:

 • Đưa ra các thẻ mũi tên màu xanh lá được đánh số từ 1 đến 9, nói: “Đây là các thẻ đơn vị màu xanh lá.” Đặt chúng theo chiều dọc ở bên trái của chuỗi.

 • Đưa ra các thẻ mũi tên màu xanh lam được đánh số 10, 20,… 90. Nói: “Đây là các thẻ chục màu xanh làm” và đặt chúng theo chiều dọc phía trên thẻ đơn vị.

 • Cuối cùng chỉ vào thẻ trăm màu đỏ và đặt bên trên thẻ chục màu xanh.

12. Sau khi sắp xếp các thẻ, bắt đầu đếm và gắn nhãn chuỗi 100 bằng cách chỉ vào hạt thứ nhất nói “1”. Sau đó lấy thẻ đơn vị xanh lá ghi số 1 và đặt vào với hạt đó.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

13. Tiếp tục đếm và gắn nhãn cho thanh chục đầu tiên bằng cách tương tự. Đặt thẻ mũi tên xanh lá ghi số “2” với hạt thứ 2, “3” với hạt thứ 3. Đặt hết các thẻ xanh lá như vậy vào thanh chục đầu tiên bên trái chuỗi.

14. Khi đạt đến hạt thứ 10 của thanh chục đầu tiên, lấy một thẻ mũi tên xanh lam đánh số “10” và đặt ở hạt thứ 10.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

15. Nói với trẻ rằng “Con có thể đặt thẻ tiếp theo ở cuối mỗi thanh chục như thế này.”

16. Tiếp tục đếm từ 11 đến 20 với trẻ và đặt thẻ xanh lam ghi số “20” với hạt cườm thứ 20.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

17. Yêu cầu trẻ đếm bằng cách tương tự, đặt các thẻ đúng ở cuối mỗi thanh chục, cho đến khi trẻ đếm tới 100.

18. Đặt thẻ đỏ số “100” và nói: “Tốt lắm, con đã đếm tới 100”.

19. Đồng thời đặt tấm vuông 100 ở cuối chuỗi như trong hình.

.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

20. Giải thích với trẻ rằng có 100 hạt ở hình vuông, và con đã đếm được 100 hạt ở chuỗi, do đó tấm 100 sẽ được đặt ở cuối chuỗi.

21. Tiếp tục đếm tất cả cách thẻ với trẻ, lần lượt từng cái: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

22. Khi kết thúc, đếm ngược lại: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

23. Hỏi xem trẻ có muốn tự đếm lại không. Nếu không, yêu cầu trẻ đặt giáo cụ về vị trí cũ.

24. Nói với trẻ rằng trẻ có thể lấy giáo cụ và đếm chuỗi bất cứ khi nào trẻ thích.

Hướng dẫn sử dụng học đếm từ 1-100 với Chuỗi 100
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Các bài thực hành với Gậy số