Hướng dẫn sử dụng Ghép hình con ngựa trong Montessori
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Ghép hình con ngựa trong Montessori
Linh Dang

Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Horse Puzzle trong Montessori. Mục đích của sản phẩm này là giúp trẻ hiểu được cấu tạo của loài ngựa (đầu, thân , đuôi , chân ngựa…). Nâng cao kiến thức về sinh học, động vật học của trẻ.

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này như sau:

Bước 1 : Bày sản phẩm ra 1 tấm thảm sạch trên sàn nhà hoặc trên 1 cái bàn rộng, phẳng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Gỡ từng miếng ghép tương ứng với từng bộ phận của con ngựa. Vừa gỡ miếng ghép, mẹ/cô vừa giải thích bộ phận đó tên là gì (đầu ngựa, thân ngựa, chân ngựa, đuôi ngựa…).

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3 : Hướng dẫn trẻ ráp các miếng ghép lại đúng vị trí, trong lúc trẻ ghép lại thì mẹ/cô lặp lại bài hỏi 3 bước. Ví dụ: 

  • Bước 1: Giới thiệu đuôi con ngựa. 

  • Bước 2: Hỏi trẻ đuôi ngựa đâu? 

  • Bước 3: Chỉ vào đuôi ngựa và hỏi trẻ: Đây là bộ phận gì?

Bắt đầu viết ở đây...

Hướng dẫn sử dụng Ghép hình con ngựa trong Montessori
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ