Hướng dẫn sử dụng Decimal System trong Montessori
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Decimal System trong Montessori
Linh Dang


Bài viết hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm Decimal System trong Montessori, giúp trẻ học số nhanh hơn và tốt hơn.

I. Hướng dẫn trẻ học các thẻ số từ 1 đến 1000.

Bước 1 : Mang khay chứa 4 con số 1, 10, 100, 1000 đặt lên bàn hoặc 1 tấm thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Chỉ vào số 1 vào nói với trẻ ” Đây là số 1″.

Bước 3 : Chỉ vào số 1o và nói với trẻ ” Đây là số 10. Con có thể đếm cho mẹ/cô biết số này có mấy số 0 không?”.

Bước 4 : Chỉ vào số 100 và nói với trẻ ” Đây là số 100. Con có thể đếm cho mẹ/cô biết số này có mấy số 0 không?”

Bước 5 : Chỉ vào số 1000 và nói với trẻ ” Đây là số 1000. Con có thể đếm cho mẹ/cô biết số này có mấy số 0 không?

II. Hướng dẫn trẻ học thẻ số từ 1 đến 9000

Bước 1 : Mẹ/Cô vừa đặt các con số từ 1 đến 9 theo thứ tự từ trên xuống dưới và ở sát mép phía tay trái của tấm thảm. Vừa xếp mẹ/cô vừa đọc : “số 1, số 2, số 3…”.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Tiếp tục xếp đến các con số hàng chục. Vừa xếp, mẹ/cô cũng nói với trẻ : “10, 20, 30…”

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3 : Sau khi xếp hết hàng chục, mẹ/cô sẽ tiếp tục xếp đến các con số hàng trăm. Vừa đếm, cũng tiếp tục nói với trẻ : “100, 200, 300…”

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4 : Cuối cùng là các con số hàng nghìn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng Decimal System trong Montessori
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Introduction to Decimal Quantity with Trays trong Montessori