Hướng dẫn sử dụng Constructive Triangles – 5 boxes trong Montessori
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Constructive Triangles – 5 boxes trong Montessori
Linh Dang


Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Constructive Triangles – 5 boxes trong Montessori, giúp trẻ nhận biết hình học trong toán học.

Học và chơi với sản phẩm Constructive Triangles sẽ giúp trẻ hiểu được rằng tất cả các hình đa giác đều có thể được tạo ra từ những hình tam giác. Trải nghiệm sản phẩm sẽ giúp trẻ hiểu và học tốt môn hình học sau này.

I. Hướng dẫn sử dụng các tam giác trong hộp chữ nhật theo Montessori:

Bước 1 : Đặt hết các hình tam giác trong hộp lên trên mặt thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Trẻ sẽ tập xếp các hình tam giác theo cặp màu tạo thành các hình đa giác như sau.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

II. Sử dụng các hình tam giác trong hộp tam giác:

Bước 1 : Đặt hết các hình tam giác lên trên mặt thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Trẻ sẽ xếp các hình tam giác theo màu giống nhau tạo thành các hình tam giác lớn hơn như sau.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

III. Sử dụng hình tam giác trong hộp lục giác:

Bước 1 : Đặt hết các hình tam giác trong hộp lên trên mặt thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Trẻ sẽ xếp các hình tam giác theo các màu giống nhau để tạo thành các hình đa giác như sau.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng Constructive Triangles – 5 boxes trong Montessori
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn học phép trừ với Gậy số