Hướng dẫn sử dụng Color Box 1 trong Montessori
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Color Box 1 trong Montessori
Linh Dang


Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm COLOR BOX 1 trong Montessori. Sản phẩm này giúp trẻ luyện thị giác bằng cách phân biệt màu sắc.

Mẹ/giáo viên làm theo các bước hướng dẫn dưới đây theo Montessori:

Bước 1: Đặt hộp bảng màu bên cạnh góc của thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: Lấy từng màu đặt lên thảm như hai hình sau.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

 

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Lấy màu đỏ đặt ở góc bên cạnh và nói với trẻ: "Màu đỏ".

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4: Yêu cầu trẻ tìm màu đỏ tương ứng và đặt cạnh tạo thành cặp.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5: Lần lượt cho tới khi hết các màu như ảnh sau.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng Color Box 1 trong Montessori
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Geometric Solids trong Montessori