Hướng dẫn sử dụng Chart học phép tính trừ
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Chart học phép tính trừ
Linh Dang


Trải nghiệm bộ sản phẩm này sẽ giúp trẻ ghi nhớ các bản chất của phép tính trừ.

Bộ sản phẩm này có 2 Chart. 

I. Hướng dẫn sử dụng chart 1.

Cô giáo/cha mẹ hướng dẫn trẻ sử dụng chart 1 theo các bước như sau:

Bước 1. Đặt các học cụ cần thiết lên trên 1 tấm thảm hoặc mặt bàn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2. Viết phép tính cần thực hiện ra giấy. Ở ví dụ này ta sẽ thực hiện phép tính 12-7=?

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3. Đặt ngón trỏ tay phải lên số bị trừ (12) ở hàng ngay màu đỏ. Còn ngón trỏ tay phái thì đặt lên số trừ (7) ở cột màu xanh.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4. Kéo ngón trỏ tay phải xuống ô cùng hàng với ngón trỏ tay trái.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5. Dịch ngón trỏ tay trái cho tới khi chạm vào ngón trỏ tay phải. Sau đó mở 2 ngón tay ra thì sẽ thấy kết quả của phép tính này.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6. Viết kết quả ra giấy và tiếp tục hướng dẫn trẻ thực hiện các phép tính khác.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

II. Hướng dẫn sử dụng Chart 2

Cô giáo/ cha mẹ hướng dẫn trẻ sử dụng chart số 2 theo các bước như sau:

Bước 1. Đặt các học cụ cần thiết lên trên mặt bàn hoặc 1 tấm thảm như hình dưới:

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2. Sắp đặt các thẻ số ở phía trên của chart:

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3. Chọn 1 phép tính, đặt lên ngay phía trên chart. Yêu cầu trẻ tìm đáp án của phép tính.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4. Tìm thẻ số đáp án rồi đặt ngay cạnh thẻ phép tính.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5. Đặt ngón trỏ tay phải vào vị trí số bị trừ (13) trên hàng ngang màu đỏ. Và đặt ngón trỏ tay trái vào số trừ (7) trên cột màu xanh.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6. Kéo ngón trỏ tay phải thẳng xuống ô cùng hàng với ngón trỏ tay trái. Sau đó dịch ngón trỏ tay trái sang cho tới khi 2 ngón tay gặp nhau

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 7. Sau đó thì dùng ngón trỏ tay trái giữ vị trí đó, còn tay phải thì nhấc thẻ đáp án là số 6 đặt vào ô đó. 

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng Chart học phép tính trừ
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Chart 3 trong Chart học phép tính nhân