Hướng dẫn sử dụng Chart 3 và 4 trong Chart học phép tính cộng
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Chart 3 và 4 trong Chart học phép tính cộng
Linh Dang


Bộ sản phẩm Chart học phép tính cộng có 4 chart, ở bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu tới các cô giáo/quý phụ huynh cách sử dụng chart 1 và chart 2. Ở bài viết này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị cách sử dụng chart thứ 3 và thứ 4 trong bộ sản phẩm này.

Cụ thể các bước sử dụng chart 3 và chart 4 sẽ như sau:


I. Hướng dẫn sử dụng chart 3:

Cô giáo/cha mẹ hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này theo các bước như sau:

Bước 1. Đặt chart 3 cạnh chart 2 để so sánh. Chỉ cho trẻ thấy rằng 2 chart này giống như nhau nhưng có 1 số phần ở chart 3 bị thiếu.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2. Bắt đầu hướng dẫn trẻ học chart 3. Trước tiên là viết phép tính cần thực hiện ra giấy. Ở ví dụ này, phép tính là 8+4=?

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3. Đặt ngón trỏ tay trái vào số nhỏ trong phép tính ở bên cột màu đỏ, còn ngón trỏ tay phải đặt vào số lớn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4. Cùng dịch chuyển cả 2 ngón tay trỏ đến con số cuối cùng trong hàng đó.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5. Dịch chuyển cùng lúc 2 ngón tay theo hình zigzac. Ngón trái thì dịch chuyển xuống dưới. Ngón phải thì dịch chuyển lên trên. Mỗi lần dịch chuyển chỉ được dịch chuyển qua 1 ô số. Làm như vậy cho đến khi 2 ngón tay gặp nhau.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6. Mở 2 ngón tay ra thì chúng ta sẽ thấy kết quả của phép tính này là 12.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 7. Viết đáp án ra giấy. Sau đó hướng dẫn trẻ tiếp tục thực hành các phép tính khác.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

II. Hướng dẫn sử dụng chart 4:

Cô giáo/cha mẹ hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này theo các bước như sau:

Bước 1 : Đặt sản phẩm lên trên mặt bàn hoặc 1 tấm thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Hướng dẫn trẻ thực hiện các phép tính cộng các con số ở hàng ngang màu xanh với các số ở cột dọc màu đỏ.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3 : So các phép tính đã thực hiện với chart số 1 xem các phép tính thực hiện có đúng không.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng Chart 3 và 4 trong Chart học phép tính cộng
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Chart 1 và 2 trong Chart học phép tính cộng