Hướng dẫn sử dụng Chart 3 trong Chart học phép tính nhân
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Chart 3 trong Chart học phép tính nhân
Linh Dang


Bộ sản phẩm Chart học phép tính nhân có 3 chart. Ở bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn các cô giáo/quý phụ huynh cách sử dụng chart 1 và 2 của bộ sản phẩm này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách sử dụng chart 3.

Cô giáo/cha mẹ sẽ hướng dẫn trẻ học sản phẩm này theo các bước như sau:

Bước 1. Đặt các học cụ cần thiết lên mặt bàn hoặc 1 tấm thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2. Tìm 1 ví dụ về phép tính cần thực hiện. Ở ví dụ này là phép tính 8×4=?

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3. Yêu cầu trẻ tìm thẻ số là đáp án của phép tính này.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4. Dùng ngón trỏ tay trái và ngón trỏ tay phải thực hiện các bước trên chart để đặt thẻ số 32 vào vị trí đúng trên chart.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5. Lặp lại các bước trên với các phép tính khác cho đến khi đặt hết các thẻ số đúng vào các vị trí trống của chart.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng Chart 3 trong Chart học phép tính nhân
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Chart 1 và 2 trong Chart học phép tính nhân