Hướng dẫn sử dụng Chart 2 trong Chart học phép tính chia
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Chart 2 trong Chart học phép tính chia
Linh Dang

Bài viết hướng dẫn sử dụng Chart 2 trong bộ Chart học phép tính chia. Trong bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn các cô giáo/quý phụ huynh cách sử dụng Chart 1 của bộ sản phẩm Chart học phép tính chia. Ở bài viết này, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị bài hướng dẫn cách sử dụng Chart 2 trong bộ sản phẩm này.

Cô giáo/cha mẹ hướng dẫn trẻ học sản phẩm này theo các bước như sau:

Bước 1. Đặt chart và các học cụ cần thiết lên trên mặt bàn hoặc 1 tấm thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2. Phân loại các thẻ đáp án và xếp thành các cột.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3. Chọn 1 phép tính cần thực hiện và đặt ngay phía trên tấm chart. Ở ví dụ này, phép tính cần thực hiện là 30 : 5 =?

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4. Yêu cầu trẻ suy nghĩ tìm đáp án của phép tính này. Sau đó đặt thẻ số đáp án liền ngay vào thẻ chứa phép tính cần thực hiện.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5. Đặt ngón trỏ tay phải vào vị trí số bị chia (30) ở trên hàng ngang màu xanh và ngón trỏ tay trái vào vị trí số chia (5).

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6. Kéo ngón trỏ tay phải xuống vị trí ô vuông thẳng hàng với ngón trỏ tay trái. Sau đó dịch chuyển ngón tay trái sang ngang cho tới khi 2 ngón tay chạm vào nhau.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 7. Ngón tay trái thì giữ nguyên tại vị trí, còn tay phải thì cầm lấy thẻ số đáp án (6) để đặt vào vị trí ô vuông đó.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 8. Hướng dẫn trẻ thực hiện các phép tính khác cho tới khi hết thì thôi.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng Chart 2 trong Chart học phép tính chia
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ