Hướng dẫn sử dụng Chart 1 và 2 trong Chart học phép tính cộng
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Chart 1 và 2 trong Chart học phép tính cộng
Linh Dang


Bài viết hướng dẫn sử dụng chart 1 và 2 trong Chart học phép tính cộng. Hoạt động với sản phẩm này giúp trẻ thực hành việc ghi nhớ các bản chất của phép tính cộng.

I. Hướng dẫn sử dụng Chart 1:

Cô giáo/cha mẹ hướng dẫn trẻ học chart 1 theo các bước như sau:

Bước 1: Đặt chart số 1 lên trên mặt bàn hoặc trên 1 tấm thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: Viết 1 phép tính cần thực hiện lên trên giầy. Ở ví dụ này chúng ta sẽ hướng dẫn trẻ thực hành phép tính 6+4=?. Đầu tiên là đặt ngón trỏ bên tay trái lên số 6 bên cột màu đỏ, còn ngón trỏ tay phải thì chỉ vào số 4 trên hàng ngang màu xanh.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Kéo ngón trỏ tay phải thẳng xuống cùng hàng với ngón trỏ tay trái.


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4: Dịch ngón trỏ tay trái vào đúng vị trí hiện tại của ngón trỏ tay phải.


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5: Mở 2 ngón tay ra để nhìn thấy đáp án. Và đáp án của phép tính này chính là số 10.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6: Viết đáp án ra giấy và sau đó hướng dẫn trẻ tiếp tục thực hiện các phép tính khác.


II. Hướng dẫn sử dụng Chart 2 :

Cô giáo/cha mẹ hướng dẫn trẻ học chart 2 theo các bước như sau:

Bước 1: Đặt chart 2 cạnh chart 1 để so sánh. Chỉ cho trẻ thấy rằng chart 2 cũng giống như chart 1, nhưng có 1 số phần của chart 2 đã bị thiếu.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: Viết phép tính cần thực hiện ra giấy. Ở đây ta sẽ hướng dẫn trẻ thực hiện phép tính 3+6=?

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Đặt ngón trỏ tay phải lên số nhỏ trong phép tính ( ở phép tính này là số 3) bên cột màu đỏ. Còn ngón trỏ tay trái thì đặt lên số 6.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4: Dịch ngón trỏ tay phải đến tận con số cuối cùng trong hàng số đó.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5: Sau đó tiếp tục kéo ngón trỏ tay phải xuống vị trí con số ở cùng hàng với ngón tay trái.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6: Dịch ngón trỏ tay trái sang đúng vị trí hiện tại của ngón trỏ tay phải, sau đó mở 2 ngón tay ra thì sẽ thấy kết quá. Và kết quả của phép tính 3+6 chính là số 9.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 7: Viết đáp án vào giấy và tiếp tục hướng dẫn trẻ thực hiện các phép tính khác.

Hướng dẫn sử dụng Chart 1 và 2 trong Chart học phép tính cộng
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Chart học phép tính trừ