Hướng dẫn sử dụng Card nhận biết số và đếm số
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Card nhận biết số và đếm số
Linh Dang

Thông tin chung

Mục đích

  • Trực tiếp: Giúp trẻ học về số đếm và “mặt” số. Giúp trẻ phân biệt số chẵn với số lẻ.

  • Gián tiếp: Chuẩn bị kiến thức cho việc học phép chia cho 2.

  • Độ tuổi: 4+

Kiểm soát lỗi

Có chính xác 55 hạt chấm đỏ đủ cho 10 thẻ số. Nếu sau khi  xếp các hạt chấm đỏ vào số cuối cùng xong, mà trẻ thấy thiếu hoặc thừa 1 vài hạt đó thì chúng sẽ hiểu rằng chúng đã xếp sai.

Trình bày

Phương pháp hướng dẫn trẻ học sản phẩm này theo Montessori như sau:

Bước 1 : Đầu tiên cha mẹ/cô giáo sẽ để tất cả các thẻ số và hạt chấm đỏ lên trên 1 tấm thảm trải trên sàn nhà. Sau đó đặt các thẻ số vào cuối tấm thảm theo thứ tự ngẫu nhiên.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Tìm thẻ ghi số 1 rồi đặt lên phía góc trái trên cùng của tấm thảm. Rồi tìm tiếp thẻ số 2, nhớ là phải đặt 2 số cách nhau một khoảng cách bằng độ rộng của một bàn tay.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Sau đó tiếp tục đặt hết các thẻ số khác theo thứ tự lớn dần từ trái sang phải.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4: Đặt 1 hạt chấm đỏ ở phía dưới thẻ số 1.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5: Đặt 2 hạt chấm đỏ liền kề nhau ở phía dưới thẻ số 2.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6: Tiếp tục làm như vậy với các số còn lại. Nhớ là phải đặt các hạt chấm đỏ theo cặp đi liền nhau, trong trường hợp số lẻ thì đặt hạt chấm đỏ cuối cùng ở chính giữa ngay phía dưới cặp hạt chấm đỏ cuối cùng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 7: Chỉ cho trẻ thấy rằng có hầu hết trong các con số, mỗi hạt chấm đỏ đều có 1 hạt chấm đỏ khác nằm ngay bên cạnh.  Bố mẹ/cô giáo đưa ngón tay trỏ vào giữa những cặp hạt chấm đỏ rồi kéo từ trên xuống dưới.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 8: Chỉ cho trẻ thấy rằng khi ngón tay trỏ của bố mẹ/cô giáo không bị hạt chấm đỏ nào chặn lại khi đang kéo từ trên xuống dưới thì đó tấm thẻ ở trên những hạt chấm đỏ đó là số chẳn và ngược lại thì đó là số lẻ.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng Card nhận biết số và đếm số
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ