Hướng dẫn sử dụng Bộ hình trụ không núm theo Montessori
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Bộ hình trụ không núm theo Montessori
Linh Dang


Bài viết hướng dẫn sử dụng Bộ hình trụ không núm theo phương pháp Montessori. Sản phẩm này giúp trẻ tăng khả năng phân biệt về kích cỡ.

Mẹ/giáo viên làm theo các bước hướng dẫn như sau:

Bước 1: Đặt hộp sản phẩm lên bàn hoặc thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: Mở nắp hộp và để vào một góc cạnh bàn bên tay phải của bàn, sau đó di chuyển hộp về góc bên trái.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Lấy khối dày nhất và mỏng nhất để cạnh nhau , chỉ vào và nói : cái này dày, cái này mỏng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4: Lấy khối trụ dày nhất đặt ở góc bên phải của bàn, và lần lượt lấy các khối hình khác đặt cùng hàng một cách ngẫu nhiêu.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5: Đặt từng khối từ dày nhất tới mỏng hơn theo hình dưới đây.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6: Cất từng khối trụ vào hộp, bắt đầu từ khối dày nhất theo hình dưới đây.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

 

Odoo • Văn bản và hình ảnh

 

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng Bộ hình trụ không núm theo Montessori
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Color Box 1 trong Montessori