Hướng dẫn sử dụng Blue Rectangular Box trong Montessori
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Blue Rectangular Box trong Montessori
Linh Dang


Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm BLUE RECTANGULAR BOX trong Montessori. Sử dụng sản phẩm này giúp trẻ có thể hiểu được rằng tất cả các hình đa giác đều có thể được tạo nên từ hình tam giác. Chơi với sản phẩm này sẽ giúp bé học tốt môn hình học sau này.

Mẹ/giáo viên làm lần lượt như các bước hướng dẫn sử dụng sản phẩm Montessori này như ảnh sau:

Bước 1:  Mẹ hướng dẫn bé đặt từng hình tam giác ra mặt thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: Mẹ cùng trẻ lấy các hình tam giác ghép thành các hình đa giác khác nhau.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Mẹ cùng con thay đổi hình dạng của các hình.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Trẻ có thể thỏa sức sáng tạo tạo các loại hình từ các hình tam giác màu xanh này, ví dụ như:

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng Blue Rectangular Box trong Montessori
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hộp phân biệt âm thanh