Hướng dẫn sử dụng Bảng thanh số Phép cộng
12 tháng 5, 2020 bởi
Long Han

Thông tin chung

Mục đích

 • Cung cấp cho trẻ thêm trải nghiệm về phép cộng và việc ghi nhớ các bảng phép cộng

 • Củng cố lại khái niệm đã có về các phép cộng đơn giản

Độ tuổi:  5+

Trình bày

Bài số 1

 • Đặt bảng tính ở giữa bàn

 • Mời trẻ tạo 2 bộ thang với các thẻ số màu xanh da trời về phía trái và thẻ màu đổ về phía phải của bảng

 

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Dựa trên các câu hỏi trên giấy (ví dụ 7+5), yêu cấu trẻ lấy thẻ 7 từ các thẻ màu xanh da trời và đặt nó trên hàng ô vuông đầu tiên (ngay phía dưới hàng đã được đánh số trên bảng tính)

 

 • Sau đó yêu cầu trẻ lấy thẻ 5 từ các thẻ đỏ và đặt bên cạnh thẻ màu xanh da trời ở hàng đầu tiên trên bảng

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Thẻ đỏ sẽ kết thúc ở số 12 trên bảng ở hàng trên cùng đại diện cho tổng

 • Chỉ về phía 2 thẻ số và số nơi mà thẻ màu đỏ kết thúc trên bảng, nói “7+5=12”

 • Sau đó chỉ cho trẻ làm thế nào để ghi lại kết quả trên giấy

 • Chỉ cho trẻ làm thế nào để kiểm tra lại kết quả từ chart phép cộng 1 và 2

 • Khuyến khích trẻ làm các câu hỏi khác trên các thẻ phép cộng và ghi lại kết quả

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bài số 2

 • Xếp bảng và các thẻ như bài trước và nói với trẻ: “Giờ cô/mẹ sẽ chỉ cho con các cách khác nhau để tạo thành 10.”

 • Lấy thẻ “1” màu xanh và đặt lên hàng đầu tiên của bảng cộng

 • Sau đó lấy thẻ “9” màu đỏ và đặt ngay cạnh. Thẻ đỏ sẽ kết thúc ở số 10, ý nghĩa tổng là 10

 • Chỉ vào cả 2 thẻ và số 10 nơi thẻ đỏ kết thúc, nói 1+9=10

 

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Lấy thẻ “2” màu xanh và đặt vào đầu hàng thứ hai

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 •  Sau đó, lấy thẻ “8” màu đỏ đặt cạnh thẻ “2” ở hàng thứ hai

 • Chỉ vào 2 thẻ đó và nói 2+8=10

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Tiếp tục như vậy cho tới khi tất cả các hàng đều được xếp xong

 • Chỉ cho trẻ thấy tổng của tất cả các hàng đều là 10

 • Cho trẻ tự làm lại hoạt động nếu trẻ muốn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bài mới

Long Han 12 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ

Đọc tiếp theo
Khối Nhị Thức