Hướng dẫn sử dụng Bảng 100
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Bảng 100
Linh Dang


Thông tin chung

Bảng 100 giúp củng cố lại trình tự số học từ 1 đến 100. Bộ bảng này bao gồm 2 bảng gỗ: một bảng làm việc với 100 ô trống, và 1 bảng điều khiển với các số được in sẵn từ 1 đến 100 trên đó theo thứ tự. Ngoài ra, có một hộp với 100 miếng gỗ nhỏ được in số để sử dụng với bảng làm việc.

Mục đích

Thực hành và ghi nhớ trình tự các số từ 1 đến 100.

Độ tuổi: 4.5 - 5 

Trình bày

1. Mời trẻ làm việc với bạn và mang giáo cụ Montessori tới nơi làm việc.

2. Đặt bảng 100 lên trước mặt trẻ và nói với trẻ rằng “con sẽ sắp xếp các số theo thứ tự từ 1 đến 100 trên chiếc bảng này”.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

3. Lấy hộp số ra, lấy ra các miếng số từ 1 đến 10. Đặt chúng thành một hàng ngang theo thứ tự lộn xộn phía dưới bảng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

4. Tìm số 1 và đặt nó lên góc trái của bảng, nói “1”.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

5. Sau đó tìm số 2 và đặt nó cạnh số 1 ở trên bảng, nói “2”.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

6. Yêu cầu trẻ tiếp tục bằng cách tương tự cho tớ khi hoàn thành một hàng ngang, và các số từ 1 đến 10 đã đặt hết lên.


Odoo • Văn bản và hình ảnh

6. Yêu cầu trẻ tiếp tục bằng cách tương tự cho tớ khi hoàn thành một hàng ngang, và các số từ 1 đến 10 đã đặt hết lên.


Odoo • Văn bản và hình ảnh

7. Sau đó lấy tiếp 10 miếng, từ 11 đến 20 và lặp lại các bước trên.


Odoo • Văn bản và hình ảnh

 


Odoo • Văn bản và hình ảnh

8. Tiếp tục lấy và sắp xếp, mỗi lần 10 miếng, bằng cách giống nhau cho tới khi cả tấm bảng được lấp đầy bởi các số từ 1 đến 100.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

9. Cho phép trẻ tự làm ở bất kì bước nào trong bài trình bày.

10. Yêu cầu trẻ viết các số vào giấy với trình tự giống như trên bảng.

11. Đồng thời nói với trẻ rằng trẻ có thể lấy giáo cụ và tự thực hành bất cứ khi nào trẻ muốn.

Mở rộng

Lấy ra tất cả các miếng số, đặt chúng theo thứ tự ngẫu nhiên trên bàn về phía bên phải và yêu cầu trẻ sắp xếp lại theo thứ tự đúng.

Bắt đầu viết ở đây...

Hướng dẫn sử dụng Bảng 100
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Bảng thanh số Phép cộng