Hướng dẫn sử dụng Addition With Strip Board trong Montessori
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn sử dụng Addition With Strip Board trong Montessori
Linh Dang


Sản phẩm Addition With Strip Board giúp trẻ thực hành học phép tính cộng với các số tự nhiên từ 1 tới 10.

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này như sau:

Bước 1 : Chuẩn bị đầy đủ sản phẩm rồi đặt lên trên mặt bàn hoặc 1 tấm thảm rộng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Tìm 1 phép tính để thực hiện. Ví dụ là thực hiện các phép tính 1 cộng với các số từ 1 đến 9.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3 : Đầu tiên với phép tính 1 + 1 = ?. Đặt số 1 màu xanh  vào ô đầu tiên ngay phía dưới số 1 trong tấm bảng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4 : Đặt số 1 màu đỏ vào ô đầu tiên ngay phía dưới số 2 trong tấm bảng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5 : Chỉ vào số 2 và nói với trẻ : 1 cộng 1 bằng 2.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6 : Viết đáp án lên tờ giấy.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 7 : Đến lượt phép tính 1+2 =?. Đặt số 2 màu đỏ vào ô đầu tiên ngay phía dưới số 3 trong tấm bảng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 8 : Chỉ vào số 3 và nói với trẻ : 1 (Lúc nói số 1 thì chỉ vào số 1 màu xanh) cộng 2 bằng 3.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 9 : Viết kết quả ra giấy.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 10 : Tương tự làm tiếp với các con số còn lại.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

 

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn sử dụng Addition With Strip Board trong Montessori
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn học phép tính chia với Division Bead Board