Hướng dẫn Phép cộng với Các chuỗi hạt màu
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn Phép cộng với Các chuỗi hạt màu
Linh Dang


Thông tin chung

Chuẩn bị

 • Các chuỗi hạt màu (2 bộ).

 • Các thẻ phép cộng đã được chuẩn bị (mỗi thẻ có một phép tính cộng trên đó, ví dụ 5+2=……) hoặc một vài mảnh giấy được đặt trên một tấm kẹp giấy để viết các đề bài.

 • Một chiếc bút chì.

Mục đích

 • Để cung cấp thêm các trải nghiệm với phép cộng;

 • Để chuẩn bị cho trẻ cho các bài tập phép cộng ở cấp độ cao hơn như trò chơi con rắn, các thanh số…

 • Độ tuổi: 5-6.

Trình bày

 • Mời trẻ cùng mang giáo cụ đến nơi làm việc.

 • Đặt một bộ các chuỗi hạt màu một cách ngẫu nhiên ở phía bên phải của tấm thảm/bàn.

 • Yêu cầu trẻ tìm một chuỗi hạt (ví dụ: chuỗi chỉ có một hạt) và đặt nó về phía trên cùng của bàn;

 • Bây giờ yêu cầu trẻ tìm một chuỗi 2 hạt và đặt nó phía bên dưới chuỗi 1 hạt;

 • Tiếp tục hoạt động cho tới khi tất cả các chuỗi hạt đã được đặt với nhau tạo thành môt hình tam giác.

 • Lấy ra một bộ chuỗi các hạt màu khác và yêu cầu trẻ tạo một tam giác khác về phía bên phải của tam giác đã có trước đó;

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Bây giờ lấy ra các thẻ phép cộng và yêu cầu trẻ lựa chọn một thẻ. Ví dụ, phép tính trên thẻ là 4+3=____;

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Yêu cầu trẻ lấy ra một chuỗi 4 hạt từ tam giác bên trái và đặt nó ở phía trước trẻ. Đồng thời yêu cầu trẻ đếm chuỗi hạt;

Odoo • Văn bản và hình ảnh

 

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Sau đó, yêu cầu trẻ lấy ra chuỗi 3 hạt từ hình tam giác phía bên phải và cũng đếm chuỗi hạt đó;

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Đặt 2 chuỗi cạnh nhau và yêu cầu trẻ đếm tổng số hạt;

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Đặt 2 chuỗi cạnh nhau và yêu cầu trẻ đếm tổng số hạt;

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Khi trẻ đã đếm đúng, chỉ cho trẻ cách ghi lại kết quả;

 • Lăp lại bài tập cho tới khi trẻ đã hiểu, và sau đó mời trẻ giải các bài toán khác trên các thẻ phép tính cộng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn Phép cộng với Các chuỗi hạt màu
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Thẻ số và Hạt chấm đỏ