Hướng dẫn Phép cộng với Các chuỗi hạt màu
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn Phép cộng với Các chuỗi hạt màu
Linh Dang

Thông tin chung

Chuẩn bị

 • Các chuỗi hạt màu (2 bộ).

 • Các thẻ phép cộng đã được chuẩn bị (mỗi thẻ có một phép tính cộng trên đó, ví dụ 5+2=……) hoặc một vài mảnh giấy được đặt trên một tấm kẹp giấy để viết các đề bài.

 • Một chiếc bút chì.

Mục đích

 • Để cung cấp thêm các trải nghiệm với phép cộng;

 • Để chuẩn bị cho trẻ cho các bài tập phép cộng ở cấp độ cao hơn như trò chơi con rắn, các thanh số…

 • Độ tuổi: 5-6.

Trình bày

 • Mời trẻ cùng mang giáo cụ đến nơi làm việc.

 • Đặt một bộ các chuỗi hạt màu một cách ngẫu nhiên ở phía bên phải của tấm thảm/bàn.

 • Yêu cầu trẻ tìm một chuỗi hạt (ví dụ: chuỗi chỉ có một hạt) và đặt nó về phía trên cùng của bàn;

 • Bây giờ yêu cầu trẻ tìm một chuỗi 2 hạt và đặt nó phía bên dưới chuỗi 1 hạt;

 • Tiếp tục hoạt động cho tới khi tất cả các chuỗi hạt đã được đặt với nhau tạo thành môt hình tam giác.

 • Lấy ra một bộ chuỗi các hạt màu khác và yêu cầu trẻ tạo một tam giác khác về phía bên phải của tam giác đã có trước đó;

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Bây giờ lấy ra các thẻ phép cộng và yêu cầu trẻ lựa chọn một thẻ. Ví dụ, phép tính trên thẻ là 4+3=____;

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Yêu cầu trẻ lấy ra một chuỗi 4 hạt từ tam giác bên trái và đặt nó ở phía trước trẻ. Đồng thời yêu cầu trẻ đếm chuỗi hạt;

Odoo • Văn bản và hình ảnh

 

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Sau đó, yêu cầu trẻ lấy ra chuỗi 3 hạt từ hình tam giác phía bên phải và cũng đếm chuỗi hạt đó;

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Đặt 2 chuỗi cạnh nhau và yêu cầu trẻ đếm tổng số hạt;

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Đặt 2 chuỗi cạnh nhau và yêu cầu trẻ đếm tổng số hạt;

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Khi trẻ đã đếm đúng, chỉ cho trẻ cách ghi lại kết quả;

 • Lăp lại bài tập cho tới khi trẻ đã hiểu, và sau đó mời trẻ giải các bài toán khác trên các thẻ phép tính cộng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn Phép cộng với Các chuỗi hạt màu
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ