Hướng dẫn kết hợp Thang Nâu và Tháp Hồng trong Montessori
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn kết hợp Thang Nâu và Tháp Hồng trong Montessori
Linh Dang


Bài viết hướng dẫn cách sử dụng kết hợp hai sản phẩm giáo cụ Montessori là Thang Nâu (Brown Stair) và Tháp Hồng (Pink Tower).

Khi học với các sản phẩm Montessori, trẻ sẽ khiến cha mẹ và cô giáo bất ngờ với sức sáng tạo vô hạn của chúng. Chẳng hạn bằng việc kết hợp 2 sản phẩm Montessori là Thang Nâu (Brown Stair) và Tháp Hồng (Pink Tower) vào với nhau, trẻ sáng tạo ra rất nhiều hình thể mới. Dưới đây là các “sản phẩm” được trẻ tạo ra bằng việc kết hợp 2 sản phẩm Montessori này với nhau:

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Văn bản và hình ảnh

Việc sáng tạo các hình thể kết hợp từ Thang Nâu với Tháp Hồng sẽ giúp phát triển tư duy về kiến trúc, nghệ thuật… trong trí tuệ của trẻ.

Hướng dẫn kết hợp Thang Nâu và Tháp Hồng trong Montessori
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn kết hợp Bộ hình trụ có núm và Bộ hình trụ không có núm