Hướng dẫn học phép trừ với Gậy số
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn học phép trừ với Gậy số
Linh Dang

Bài viết hướng dẫn dạy bé học phép tính trừ với sản phẩm Gậy Số – Numerical Rods. Với sản phẩm Gậy số, trẻ có thể dễ dàng phép tính trừ các con số từ 1 đến 10.

Các bước hướng dẫn trẻ học phép tình trừ với sản phẩm này như sau:

Bước 1: Đặt bộ sản phẩm Gậy số và các thẻ số lên trên 1 tấm thảm hoặc mặt bàn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Đẩy chiếc gậy dài nhất ra sát phía ngoài cùng của tấm thảm. Sau đó đặt thẻ số 10 (vì gậy có 10 khúc được sơn màu xanh, đỏ đan xen) lên trên tấm thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3 : Đẩy chiếc gậy dài thứ 2 sát vào gậy dài nhất. Gậy này có 9 khúc nên đặt thẻ số 9 lên trên đó.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4 : Lấy chiếc gậy ngắn nhất (chỉ có 1 khúc) rồi đặt nối tiếp vào gậy được đặt thẻ số 9. Sau đó đặt thẻ số 1 lên trên chiếc gậy ngắn nhất.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5 : Tiếp tục làm theo các bước trên với những chiếc gậy còn lại.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6 : Sau đó bỏ hết các thẻ số đi, và xếp các gậy có thẻ số 1 đến gậy có thẻ số 5 thành hình giống ảnh sau.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Như vậy trẻ đã hiểu được các phép tính 10-1=9, 10-2=8…


Hướng dẫn học phép trừ với Gậy số
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ