Hướng dẫn học phép tính với Subtraction With Strip Board trong Montessori
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn học phép tính với Subtraction With Strip Board trong Montessori
Linh Dang


Sản phẩm Subtraction With Strip Board giúp trẻ hiểu và học phép tính trừ tốt hơn.

Các bước hướng dẫn trẻ học sản phẩm này như sau:

Bước 1 : Chuẩn bị đầy đủ sản phẩm và dụng cụ rồi đặt lên mặt bàn hoặc 1 tấm thảm. Làm giống như hình dưới đây.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Đầu tiên là hướng dẫn trẻ giải phép tính : 18-9=?. Mẹ/cô lấy dải số 9 màu xanh đặt đè lên 9 ô số từ 10 đến 18 trên tấm bảng. Chữ số nhìn thấy cuối cùng (số 9) liền ngay dải màu xanh chính là kết quả của phép tính này.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3 : Tiếp theo là giải 2 phép tính 17-9 = ? và 17-8 = ?

Đối với phép tính 17-9 =? thì đầu tiên mẹ/cô hướng dẫn trẻ lấy dải gỗ ngắn nhất đặt đè lên số 18 trên tấm bảng. Sau đó dùng dải số 9 màu xanh đặt đè lên các ô số từ 9 tới 17 trên tấm bảng. Chữ số nhìn thấy cuối cùng (số 8) liền ngay dải màu xanh chính là kết quả của phép tính này.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Đối với phép tính 17-8 =? thì mẹ/cô cũng hướng dẫn trẻ làm giống các bước như với phép tính 17-9=?. Chỉ có thay dải số 9 màu xanh thành dải số 8 màu xanh là sẽ có kết quả của phép tính này. Đáp án của phép tính 17-8 là 9.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4 : Tiếp tục hướng dẫn trẻ thực hiện các phép tính khác.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bắt đầu viết ở đây...

Hướng dẫn học phép tính với Subtraction With Strip Board trong Montessori
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Addition With Strip Board trong Montessori