Hướng dẫn học phép tính nhân với Chuỗi hạt màu
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn học phép tính nhân với Chuỗi hạt màu
Linh Dang


Sản phẩm Short Bead Chains (Chuỗi hạt màu) giúp trẻ học các phép toán cộng, trừ, nhân, chia 1 cách đơn giản và dễ hiểu. Ở bài viết này, Oreka Montessori sẽ giới thiệu tới các vị phụ huynh/giáo viên cách hướng dẫn trẻ học phép tính nhân với sản phẩm này.

Các bước học phép tính nhân với sản phẩm Short Bead Chains như sau:

Bước 1 : Đặt hộp đựng các chuỗi hạt nằm phía trên cùng góc tay phải của tấm thảm hoặc mặt bàn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Trẻ sẽ học các phân trong bảng cứu chương từ 1 tới 9. Trong ví dụ này thì chúng ta sẽ hướng dẫn trẻ học phép nhân với 7.

Lấy chuỗi có 7 hạt và đặt theo chiều ngang lên tấm thảm. Sau đó nói với trẻ ” Đây là một lần 7.”


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3 : Lấy một chuỗi khác cũng có 7 hạt và đặt theo chiều dọc ngay phía dưới chuỗi nằm ngang.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4 : Lấy hai chuỗi 7 hạt khác đặt song song với nhau theo chiều ngang. Rồi đếm tổng số hạt ở 2 chuỗi. Ta được tổng số hạt là 14. Nói với trẻ : ” Hai lần 7 là 14″.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5 : Lấy một chuỗi có 10 hạt và một chuỗi có 4 hạt xếp theo chiều dọc, nằm ngay phía dưới hai chuỗi có 7 hạt trên.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6 : Tiếp tục đặt ba chuỗi có 7 hạt nằm song song theo chiều ngang. Rồi đếm tổng số hạt ở 3 chuỗi. Ta được tổng số hạt là 21. Nói với trẻ :” Ba lần 7 là 21″.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 7 : Thực hiện tiếp tục với phép nhân 4,5,6,7,8,9,10 với 7.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn học phép tính nhân với Chuỗi hạt màu
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn học phép tính với Subtraction With Strip Board trong Montessori