Hướng dẫn học phép tính nhân trong Trò chơi tem số
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn học phép tính nhân trong Trò chơi tem số
Linh Dang


Thông tin chung

Mục đích: Sử dụng sản phẩm Stamp Game để học phép tính nhân với các con số có tới 4 chữ số.

Độ tuổi: 5.5 tuổi

Trình bày

Bước 1 : Để bộ sản phẩm và các giáo cụ cần thiết lên trên 1 mặt bàn phẳng hoặc 1 tấm thảm sạch rộng trải trên nền nhà.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Viết bài toán cần lời giải lên trên giấy. Trong trường hợp này là phép tính : 2432 x 4 =?

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3 : Dùng các tem số tạo thành số 2432 bốn lần. Cột đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn của các số nằm thẳng hàng với nhau. Dùng que gỗ nhỏ để ngăn cách các số đã tạo với số chuẩn bị được tạo ra. Sau bốn lần tạo ra số 2432 thì chuyển que gỗ đó xuống phía dưới cùng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4 : Dồn các tem số vào với nhau, theo từng cột riêng biệt.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5 : Đếm số tem ở hàng đơn vị rồi ghi vào ô đơn vị trên tờ giấy. Tổng số tem hàng đơn vị trong trường hợp này là 8.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6 : Đếm số tem ở hàng chục. Trong trường hợp này số tem ở hàng chục là 12, vậy có thể dùng 10 tem hàng chục đổi lấy 1 tem hàng trăm. Rồi đặt tem hàng trăm đó vào cột các tem màu đỏ. Hàng chục chỉ còn lại 2 tem. Ghi số 2 vào ô hàng chục trong tờ giấy.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


 

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 7 : Đếm số tem ở hàng trăm. Trường hợp này có 17 tem đỏ, vậy có thể dùng 10 tem hàng trăm để đổi lấy 1 tem hàng nghìn. Rồi đặt tem hàng nghìn đó vào đúng cột. Hàng trăm như vậy còn lại 7 tem. Ghi số 7 vào ô hàng trăm trên tờ giấy.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 8 : Đếm số tem ở hàng nghìn rồi ghi vào ô hàng nghìn trên tờ giấy. Trường trường hợp này có 9 tem hàng nghìn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Như vậy bằng việc sử dụng bộ sản phẩm Stamp Game, trẻ có thể tính phép nhân 2432 x 4 = 9728 1 cách đơn giản và dễ hiểu.

Hướng dẫn học phép tính nhân trong Trò chơi tem số
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Card nhận biết số và đếm số