Hướng dẫn học phép tính cộng với Trò chơi tem số
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn học phép tính cộng với Trò chơi tem số
Linh Dang


Thông tin chung

Mục đích: hướng dẫn bé học phép tính cộng với Stamp Game trong Montessori. Với sản phẩm Stamp Game, bố mẹ hoặc cô giáo có thể dạy trẻ thực hành các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các con số có 4 chữ số 1 cách đơn giản và dễ hiểu. 

Độ tuổi: 5.5 tuổi

Trình bày

Bước 1: Để bộ sản phẩm và các dụng cụ cần thiết lên trên 1 mặt bàn phẳng hoặc 1 tấm thảm sạch rộng trải trên nền nhà.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: Viết phép tính cần lời giải vào tờ giấy.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Ta lấy 4 tem số 1000, 3 tem số 100, 1 tem số 10 và 2 tem số 1 để tạo thành số 4312.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4: Đặt 1 que gỗ nhỏ ở phía dưới số 4312 vừa được tạo thành.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5: Tiếp tục lấy 1 tem số 1000, hai tem số 100, bốn tem số 10 và 1 tem số 1 để tạo thành số cộng thứ 2 là 1241.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6: Chuyển que gỗ nhỏ ngăn cách 2 xuống phía dưới số 1241.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 7: Dồn các tem số của 2 số vào với nhau theo hàng (số hàng đơn vị vào với nhau, hàng chục vào với nhau, số hàng trăm và hàng nghìn cũng như vậy).

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 8: Đếm tổng số tem số ở mỗi hàng (bắt đầu từ hàng đơn vị). Sau đó viết con số tổng tem số của mỗi hàng vào tờ giấy ghi phép tính. Ghi đúng theo hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Ta có tổng số tem hàng nghìn là 5, hàng trăm và hàng chục cũng là 5. Còn hàng đơn vị là 3. Vậy đáp án của phép tính 4312 + 1241 = 5553.

Hướng dẫn học phép tính cộng với Trò chơi tem số
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn học phép tính nhân trong Trò chơi tem số