Hướng dẫn học phép tính cộng với Trò chơi con rắn
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn học phép tính cộng với Trò chơi con rắn
Linh Dang


Thông tin chung

Trò chơi con rắn bao gồm các hộp đựng các loạt hạt dưới đây trong một cái khay:

  • Các bộ chuỗi hạt màu;

  • Một bộ chuỗi hạt màu đen và trắng;

  • Các chuỗi hạt cườm vàng 1 chục;

  • Một thẻ có khía đặc biệt để đếm và đánh dấu;

  • Một hộp hoặc bát để đặt các chuỗi hạt màu được lấy đi từ con rắn sau khi chúng đã được đếm;

  • Một thảm/bàn.

Mục đích

  • Để chuẩn bị cho trẻ đối với việc cộng nhiều con số

  • Để làm quen cho trẻ với sự kết hợp khác nhau của các con số tạo nên 10

  • Để hỗ trợ gián tiếp cho trẻ hiểu được mối quan hệ giữa các con số

  • Tuổi: 5 – 6 tuổi

Trình bày

Bước 1: Làm cho trẻ quen với giáo cụ.

Giới thiệu giáo cụ với trẻ, nói “Chúng ta sẽ chơi trò Cộng Con rắn; nó sẽ chỉ cho chúng ta làm thế nào để cộng nhiều số với nhau và đếm chúng một cách dễ dàng”

Giới thiệu các loại hạt cườm khác nhau cho trẻ nói:

“Đây là các chuỗi hạt cườm đen và trắng”

“Đây là các chuỗi hạt cườm vàng”

“Đây là các chuỗi hạt cườm màu”

Hoàn thành bài học 3 bước để đảm bảo rằng trẻ hiểu giáo cụ.

Bước 2: Tạo một tam giác với các chuỗi màu đen và trắng

Nói “Chúng ta sẽ tạo một tam giác với các chuỗi hạt màu đen và trắng nhé”.

Sau khi đã tạo tam giác, đặt các chuỗi trở lại hộp và yêu cầu trẻ tự tạo lại tam giác.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

 Bước 3: tạo con rắn với các chuỗi hạt cườm màu

Nói, “Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một con rắn đầy màu sắc với các chuỗi hạt cườm màu này.” Lấy các chuỗi hạt cườm màu từ hộp từng chuỗi một cách ngẫu nhiên và sắp xếp chúng theo hình dáng một con rắn như được chỉ ở hình bên dưới.

Sau khi đã làm mẫu xong, đặt các hạt trở lại và yêu cầu trẻ tự tạo con rắn.


Bước 4: Biến con rắn sắc màu thành một con rắn vàng

    1. Con rắn sắc màu có thể được thay đổi thành 1 con rắn vàng bằng cách thay thế mỗi 10 hạt cườm của con rắn với một chuỗi hạt cườm vàng một chục. Bên dưới là quy trình từng bước.

    2. Khi trẻ đã hoàn thành việc tạo con rắn với các chuỗi hạt cườm màu, ngợi khen trẻ và nói với trẻ rằng bây giờ bạn sẽ biến con rắn sắc màu thành một con rắn vàng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

    3. Bắt đầu đếm các hạt cườm của con rắn sắc màu từ trái qua phải, trong khi chỉ thẻ đánh dấu hoặc ngón trỏ trên bàn tay trái của bạn vào mỗi hạt, cho tới khi bạn đếm được 10.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

    4. Bây giờ, lấy một chuỗi vàng 1 chục và đặt nó ở phía trên con rắn một chút để nhớ rằng 10 hạt vừa được đếm như được chỉ ở trang bên. (Mục đích là để thay thể 10 hạt cườm màu với 1 chuỗi hạt vàng một chục.)

Odoo • Văn bản và hình ảnh

    5. Đếm các hạt còn lại (nếu còn) trên các chuỗi màu, dùng thẻ đánh dấu. Nói với trẻ rằng đây được gọi là số còn lại và chúng ta sẽ đại diện chúng với các thang hạt cườm trắng và đen.

    6. Lấy một chuỗi hạt cườm đen trắng tương đương và đặt ở phía trên con rắn bên cạnh chuỗi hạt vàng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

    7. Điều này tạo thành một chuỗi hạt vàng và một chuỗi hạt đen trắng năm ở phía trên con rắn tương đương với các chuỗi hạt màu vừa được đếm.

    8. Bỏ thẻ đánh dấu và đặt sang bên.

    9. Sau đó, bỏ các chuỗi hạt màu đã được đếm từ con rắn và đặt vào cái bát trống.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

    10. Thay thế các chuỗi đã được bỏ đi với các chuỗi màu vàng và chuỗi màu đen trắng được đặt ở phía trên con rắn trong các bước trước đó.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

    11. Bắt đầu đếm lại, bắt đầu từ tiếp theo sau chuỗi vàng ở con rắn, cho tới khi đủ 10 hạt. Lại đặt thẻ đánh dấu sau hạt số 10 trên con rắn như trước đó.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

   

Odoo • Văn bản và hình ảnh

    12. Lấy một chuỗi hạt cườm vàng một chục và đặt ở phía trên con rắn

    13. Đếm số hạt còn lại trong chuỗi hạt màu mà có thẻ đánh dấu (nếu có) và đặt một chuỗi hạt đen & trắng tương ứng bên cạnh chuỗi hạt một chục ở phía trên con rắn.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

    14. Điều này lại tạo nên các chuỗi hạt, nằm ở phía trên con rắn, tương ứng với các chuỗi hạt màu vừa được đếm, vì vậy chúng ta có thể thay thế các chuỗi hạt màu với các chuỗi hạt nằm ở phía trên.

    15. Thay thế các chuỗi hạt được đếm từ con rắn. Các chuỗi màu nên được để vào hộp trống, trong khi các chuỗi đen trắng nên luôn được đặt trở lại tam giác.

    16. Đặt chuỗi 1 chục (trước đó được đặt ở phía trên con rắn) ngay sau chuỗi vàng đã có ở con rắn. cũng chỉnh lại vị trí của chúng (nếu cần) để làm cho các chuỗi lại nhìn như một con rắn.

    17. Làm tương tự như vậy cho tới khi tất cả các chuỗi đã được thay thế.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

    18. Hướng sự chú ý của trẻ vào phần đầu đen của con rắn và nói với trẻ rằng thỉnh thoảng cũng có thể có một chuỗi hạt đen trắng ở phần cuối của con rắn đã được hoàn thành nếu lần đếm cuối không tới 10. Nói với trẻ “Đây được gọi là đầu đen của con rắn… Con sẽ thấy rằng một vài con rắn sẽ có đầu đen trong khi các con rắn khác thì không”.

    19. Khi cả con rắn đã thành màu vàng, đếm số chuỗi 1 chục và số hạt ở đầu đen (nếu có) để biết câu trả lời. Như trong ví dụ của chúng ta, câu trả lời là 52.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

    20. Yêu cầu trẻ đặt các hạt trở lại hộp tương ứng

    21. Mời trẻ tự làm bài tập. Lặp lại bài trình bày vào một ngày khác nêu cần thiết.

Hướng dẫn học phép tính cộng với Trò chơi con rắn
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Các khối hình học màu xanh