Hướng dẫn học phép tính chia với Division Bead Board
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn học phép tính chia với Division Bead Board
Linh Dang


Sản phẩm Division Bead Board giúp trẻ hiểu bản chất và học phép tính chia tốt hơn.

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này để học phép tính chia như sau:

Bước 1 : Chuẩn bị đầy đủ sản phẩm rồi đặt lên mặt bàn hoặc 1 tấm thảm rộng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Viết phép tính cần giải đáp ra tờ giấy. Ở ví dụ này là phép tính 12:3=?

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3 : Đếm lấy 12 hạt nhỏ màu xanh rồi bỏ vào cho cái bát nhỏ.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4 : Đặt 3 quả cầu nhỏ vào 3 vị trí số 1,2,3 ở hàng đầu tiên trên tẩm bảng. Vừa xếp vừa nói với trẻ ví dụ mỗi quả cầu đại diện cho 1 người.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5 : Nói với trẻ “Bây giờ con thử chia 12 hạt nhỏ màu xanh này cho 3 người, xem mỗi người sẽ được bao nhiêu hạt nhé?” Khi đó trẻ sẽ bắt đầu cầm 12 hạt nhỏ đó và chia đều vào mỗi cột có quả cầu.

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6 : Hỏi trẻ rằng mỗi người (quả cầu) nhận được bao nhiêu số hạt. Trẻ sẽ đếm và trả lời là 4. Sau đó bảo trẻ ghi kết quả phép tính vào tờ giấy.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hướng dẫn học phép tính chia với Division Bead Board
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Bảng Học Phép Nhân