Hướng dẫn Ghép hình lá trong Montessori
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn Ghép hình lá trong Montessori
Linh Dang


Bài viết hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm LEAF PUZZLE trong Montessori. Mục đích của sản phẩm này là giúp trẻ hiểu được cấu tạo của 1 cái lá cây (ví dụ như cuống lá, phiến lá, bẹ lá). Nâng cao kiến thức sinh học, giúp hình thành tình yêu thiên nhiên của trẻ.

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này như sau:

Bước 1: Bày sản phẩm ra 1 tấm thảm sạch trên sàn nhà hoặc trên 1 cái bàn rộng, phẳng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: Gỡ từng miếng ghép tương ứng với từng bộ phận của lá. Vừa gỡ miếng ghép, mẹ/cô vừa giải thích bộ phận đó tên là gì (cuống lá, phiến lá, bẹ lá).

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3 : Hướng dẫn trẻ ráp các miếng ghép lại đúng vị trí, trong lúc trẻ ghép lại thì mẹ/cô lặp lại bài hỏi 3 bước. Ví dụ:

  • Bước 1: Giới thiệu cuống lá.

  • Bước 2: Hỏi trẻ cuống lá đâu?

  • Bước 3: Chỉ vào cuống lá và hỏi trẻ : Đây là bộ phận gì?

Hướng dẫn Ghép hình lá trong Montessori
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn Ghép hình con cá trong Montessori