Hướng dẫn Ghép hình cây trong Montessori
29 tháng 5, 2020 bởi
Hướng dẫn Ghép hình cây trong Montessori
Linh Dang


Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm TREE PUZZLE trong Montessori. Mục đích của sản phẩm này là giúp trẻ hiểu được cấu tạo của 1 cái cây (ví dụ như rễ cây, thân, cành, lá). Nâng cao kiến thức sinh học, giúp hình thành tình yêu thiên nhiên của trẻ.

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này như sau:

Bước 1: Bày sản phẩm ra 1 tấm thảm sạch trên sàn nhà hoặc trên 1 cái bàn rộng, phẳng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: Gỡ từng miếng ghép tương ứng với từng bộ phận của cây. Vừa gỡ miếng ghép, mẹ/cô vừa giải thích bộ phận đó tên là gì (Rễ, thân, cành, lá).

Odoo • Văn bản và hình ảnh


Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Hướng dẫn trẻ ráp các miếng ghép lại đúng vị trí, trong lúc trẻ ghép lại thì mẹ/cô lặp lại bài hỏi 3 bước. Ví dụ: 

  • Bước 1: Giới thiệu rễ cây. 

  • Bước 2: Hỏi trẻ rễ cây đâu? 

  • Bước 3: Chỉ vào rễ cây và hỏi trẻ : Đây là bộ phận gì?

Bắt đầu viết ở đây...

Hướng dẫn Ghép hình cây trong Montessori
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn Ghép hình hoa trong Montessori