Hộp phân biệt âm thanh
29 tháng 5, 2020 bởi
Hộp phân biệt âm thanh
Linh Dang


Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Hộp phân biệt âm thanh – Sound Cylinders trong Montessori. Bộ giáo cụ này giúp trẻ có khả năng phân biệt sự khác nhau rất nhỏ giữa các âm thanh. Qua đó giúp kích thích phát triển thính giác của trẻ.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng sản phẩm theo phương pháp Montessori:

Bước 1: Mang hai hộp đặt trên thảm, hộp màu đỏ bên phải, hộp màu xanh ở bên trái.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: Lấy 1 ống trong hộp màu đỏ và lắc một vài lần ở mỗi bên tai, sau đó đặt ống ngay bên dưới hộp màu đỏ.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Lấy một ống màu xanh, hay tay cầm hai ống xanh và đỏ rồi tiến hành lắc từng bên ở mỗi tai. Nếu hai ống phát ra hai âm thanh khác nhau thì ta đặt ống màu xanh nên trên nắp hộp.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
  • Nếu âm thanh giống nhau thì đặt cạnh ống màu đỏ ở góc bên trên thảm.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
  • Sau đó đặt ống màu xanh lại và làm các bước tương tự.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Hộp phân biệt âm thanh
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Hộp phân biệt cấu trúc vải