Các bài thực hành với Gậy số
29 tháng 5, 2020 bởi
Các bài thực hành với Gậy số
Linh Dang


Thông tin chung

Gậy số gồm 10 thanh gỗ có độ dài lần lượt từ 1dm (10cm) đến 10dm (100cm). Mỗi dm trên các thanh gậy số được sơn màu lần lượt và tuần tự lặp lại với 2 màu đỏ và xanh. Dm đầu tiên của mỗi thanh gậy số luôn luôn được sơn màu đỏ. Bởi vậy, thanh gậy số đầu tiên hoàn toàn là màu đỏ. Tiếp đến, dm thứ 2 được sơn màu xanh, và cứ thế tiếp tục tuần tự. Các thanh gậy số được làm tương đồng về chiều hướng với gậy đỏ.

Bài 1. Học đếm từ 1 đến 10

Mục đích

 • Giới thiệu cách đếm từ 1 đến 10.

 • Giúp trẻ hiểu giá trị về lượng của mỗi số.

 • Học cách gọi tên “một” đến “mười” và liên tưởng tên gọi với lượng.

 • Nhận biết về sự tuần tự, liên tục của số từ 1 đến 10.

 • Nhận biết mối quan hệ về lượng giữa các số. Vd: 2 > 1; 3 >2...
  Độ tuổi: 4+

Trình bày

 • Trải thảm trên sàn tại vị trí làm việc.

 • Lấy 3 thanh gậy số đầu tiên. Vd: Thanh biểu thị số 1, 2, 3. Bắt đầu Bài học 3 bước.

Bước 1

 • Di chuyển thanh gậy số đầu tiên tới gần trẻ.

 • Chỉ vào thanh gậy số và nói: “Đây là thanh gậy số biểu thị 1”. Lặp lại tên vài lần: “Một, một, …đây là 1”

 • Đưa thanh gậy số thứ 2 tới trước mặt trẻ và nói: “Đây là 2”. Sau đó, dùng ngón tay trỏ đặt vào vị trí trung tâm của từng đoạn trên thanh gậy số một cách cẩn thận sao cho không che khuất tầm nhìn của trẻ và chỉ cho trẻ về lượng. Vd: Chỉ vào đoạn màu đỏ của thanh và nói: “Một”; rồi chỉ vào đoạn màu xanh và nói: “Hai”. Lặp lại hoạt động này vài lần.

 • Lấy thanh gậy số 3 và lặp lại hoạt động như ở bước trên. Đọc tên vài lần như trên: “Ba…ba…đây là 3”. Cuối cùng, đếm các phần: “Một…Hai…Ba” khi chỉ vào các phần của thanh gậy số.

Bước 2

 • Tiếp tục giới thiệu với trẻ về 3 thanh gậy số đầu tiên, bằng cách nói: “Hãy chỉ cho cô thanh số 1. Trẻ có thể chỉ hoặc cầm thanh số 1 lên. Sau đó, nói tiếp: “Hãy chỉ choc ô thanh số 2” và tiếp tục tới khi kết thúc.

 • Thực hiện Bước 2 tới khi nào bạn chắc chắn rằng trẻ sẵn sàng chuyển sang Bước 3.

Bước 3

 • Chỉ một thanh gậy số bất kì và nói: “Đây là mấy?” và đợi tới khi trẻ trả lời.

 • Khi trẻ đã gọi được đúng tên hãy yêu cầu trẻ thực hiện việc đếm các đoạn trên thanh gậy số. Vd: Đưa thanh gậy số 3 đến trước mặt trẻ và hỏi: “ Mấy đây?” Nếu trẻ trả lời “Ba”, hãy yêu cầu trẻ đếm. Trẻ đếm các đoạn trên thanh: “1, 2, 3”. Có thể lặp lại hoạt động này vài lần đối với mỗi thanh gậy.

 • Trong những ngày kế tiếp, lần lượt đưa thêm 1 thanh gậy vào bộ trẻ đã thực hiện thuần thục, đến khi trẻ đếm được tất cả các thanh gậy số. Hãy đặt bộ thanh gậy số trên giá để trẻ sẽ thực hiện hoạt động bất cứ khi nào trẻ muốn.

Bài 2. Kết hợp giữa gậy số và số

Giáo cụ

 • Bộ thanh gậy số.

 • Một bộ thẻ số bằng gỗ/acrylic màu trắng. Mỗi thẻ là một số màu đen hoặc đỏ, lần lượt các số từ 1 đến 10.

 • Một thảm nỉ trải trên sàn nhà.

Mục đích

 • Hiểu được mối tương quan giữa các số từ 1 đến 10 với lượng tương ứng.

 • Nhìn các số từ 1 đến 10 theo tuần tự.

 • Độ tuổi: 4+

Trình bày

    Bước sơ bộ

Khi trẻ chỉ thuần thục với các số từ 1 đến 9, giới thiệu số 10 bằng cách chỉ cho trẻ thấy thẻ số 10. 

    Thực hành 1

Chú ý: Để trẻ quan sát toàn bộ quá trình thực hiện.

 • Đặt các thanh gậy số và thể số trên thảm một cách ngẫu nhiên.

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Chỉ 1 thanh gậy số và yêu cầu trẻ đếm các thành phần của thanh. Sau đó tìm số tương ứng từ bộ thẻ số. Vd, chỉ vào thanh gậy số 3 và yêu cầu trẻ đếm. Sau khi trẻ đếm, yêu cầu trẻ tìm số 3 từ các thẻ số và đặt bên cạnh thanh gậy số vừa đếm (đặt tại vị trí cuối cùng, bên phải của thanh).

 • Thực hiện tương tự đối với tất cả các thanh gậy số và thẻ số còn lại.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

    Thực hành 2

Odoo • Văn bản và hình ảnh
 • Đặt các thanh gậy số và thể số trên thảm một cách ngẫu nhiên

 • Yêu cầu trẻ tìm thanh gậy số 1 và thẻ số 1, sau đó đặt thẻ số bên cạnh thanh gậy số.

 • Thực hiện tương tự đối với tất cả các thanh gậy số và thẻ số còn lại.

 • Kết quả sẽ ra giống với Bài thực hành 1 như hình minh hoạ.

    Thực hành 3

 • Đặt các thanh gậy số và thể số trên thảm một cách ngẫu nhiên.

 • Mời trẻ xây đường bậc thang

 • Chỉ vào thanh số 1 và nói: “Đây là thanh biểu thị số 1”.

 • Sau đó cầm thẻ số 1 và nói: “Đây là cách chúng ta viết số 1″. Đặt thẻ số bên cạnh thanh số 1.

 • Làm tương tự đối với thanh gậy số 2 và 3. Sau đó mời trẻ tiếp tục hoạt động.

 • Hoạt động tới khi tất cả các thẻ số được đặt chính xác tuần tự từ 1 đến 10 dọc theo đường bậc thang được tạo bởi các thanh gậy số.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

    Mở rộng    

Thực hành hoạt động trong 1 ngày khác theo cách ngược lại: Đưa ra thẻ số trước và yêu cầu trẻ tìm thanh gậy số tương ứng rồi đặt cạnh nhau.

Các bài thực hành với Gậy số
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ


Hướng dẫn sử dụng Khối nhị thức