Bộ Chữ Nhám
Là một trong những biểu tượng của lớp học Montessori, làm việc với chữ nhám bước đầu tiên trong quá trình học đọc và viết.
29 tháng 5, 2020 bởi
Bộ Chữ Nhám
Linh Dang

Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm SANDPAPER LETTERS trong Montessori. Trẻ sẽ học bảng chữ cái thông qua thị giác trực quan hoặc dùng tay (xúc giác) sờ từng chữ để tự cảm nhận được các nét chữ. Giúp trẻ học ngôn ngữ nhanh hơn.

Các bước hướng dẫn trẻ học sản phẩm này theo Montessori như sau:

Bước 1 : Lấy 3 chữ cái trong bộ sản phẩm rồi úp phía mặt có chữ xuống mặt bàn hoặc mặt thảm. (Lưu ý là để các chữ cái về góc phía tay phải của bàn hoặc của thảm).

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2 : Lật chữ cái đầu tiên lên, rồi dùng tay vẽ theo nét chữ. Vừa vẽ vừa nói với trẻ: “Đây là chữ S”.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3 : Để chữ cái S sang phía góc trái của mặt bàn rồi lật chữ cái thứ 2 lên, và cũng dùng tay vẽ theo nét chữ. Vừa vẽ vừa nói với trẻ: “Đây là chữ M”.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4 : Làm tương tự với chữ cái thứ 3 là chữ T.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 5 : Hướng dẫn trẻ tự thực hiện lại các bước trên.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 6 : Sau khi trẻ đã ghi nhớ được 3 chữ cái trên, thì tiếp tục cho trẻ học tới các chữ cái khác.

Bộ Chữ Nhám
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Lưu trữ

Đọc tiếp theo
Khung Vải Cài Cúc